Ruth Wijdenbosch: ‘NPS is een nationale partij’

Dagblad Suriname heeft in twee voorgaande edities, uitgaande van opvattingen die leven binnen de Nationale Partij Suriname (NPS), de positie van de Creool beschreven. Uit vervolggesprekken is gebleken, dat leidinggevenden binnen deze partij niet gelukkig zijn, dat er gesproken is van: ‘Mama Krioro Partij’ en ‘het Creools blok’. Ruth Wijdenbosch, voormalig ondervoorzitter van de NPS, is de mening toegedaan, dat door de partij aan te duiden als Mama Krioro Partij, de indruk wordt gewekt, dat de NPS een partij voor uitsluitend de Creolen is. ‘Dat is niet zo, wij plaatsen de mensen niet in hokjes. De naam Mama Krioro Partij is tijdens het bestuur van Pengel ontstaan. Pengel werkte volgens bepaalde strategieën, die al lang niet meer worden gevolgd. Wij kennen geen Hindoestaanse, Javaanse, Chinese, Inheemse of Marronafdeling. Vroeger had je die blokken.’
Volgens de politica kent de NPS leden van verschillende afkomst. De geschiedenis van de partij getuigt daarvan. ‘Leden als Karamat Ali, Ahmadali, Vreedzaam, Arichero, Karwafodi, Lee Kong Fong, Somohardjo, Kallan en andere hebben in vooruitgeschoven posities binnen de partij, de volksvertegenwoordiging en in de regering, het nationaal belang gediend. Het waren stuk voor stuk stonfutu’s van de partij. Zie daar, het bewijs, onder andere dat de NPS een nationale partij is. Het kan zo zijn, dat de meerderheid van de aanhang uit Creolen bestaat. Ook als wij bijvoorbeeld kijken naar de VHP, die probeert te transformeren, hetgeen nog niet helemaal gelukt is, zien wij dat de Hindoestanen in de meerderheid zijn. De NPS heeft er altijd voor gezorgd, dat alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn in het hoofdbestuur en andere organen. Daar let de NPS op.’
Misvatting
Het is volgens Wijdenbosch beslist niet zo, dat de Creool noodlijdend is en dat de NPS daarom speciaal, voor hun alleen opkomt. De partij heeft een nationaal karakter. Het is volgens de voormalige ondervoorzitter ook niet zo dat de NPS afbrokkelt, omdat de partij zich in de afgelopen jaren heeft gericht op herstel van de democratie, de rechtstaat en verbetering van de economie en daardoor de belangen van de Creool heeft verwaarloosd. ‘Deze denkwijze is een kronkel. Het lijkt erop, alsof daarmee gezegd wordt, dat de NPS zich niet moet bezighouden met het nationaal belang.’
‘Als een partij zich bezig houdt met het nationaal belang, economisch herstel en rechtstaat is dat het voordeel van elke bevolkingsgroep, ook van de Creolen. Het nationaal belang dient het basisuitgangspunt te zijn waarop welke politieke partij dan ook gestoeld moet zijn. De NPS dient het belang van alle Surinamers. Democratie, rechtstaat en herstel van de economie in nationaal belang zijn basisuitgangspunten. Evenwel zal en dient er ook rekening mee gehouden te worden, dat elke doelgroep eveneens specifieke aandachtspunten zal hebben. Dat geldt voor bevolkingsgroepen, maar is zeker ook van belang bij gendervraagstukken.’ Wijdenbosch zegt ook dat de partij graag wil, dat alle leden die zich terug hebben getrokken, terugkeren naar de partij. Namen als Sunil Oemrawsigh, de familie Hiralal en John van Coblijn worden als voorbeeld genoemd.

error: Kopiëren mag niet!