Gregory Rusland: “NPS moet waken voor zogenaamde partners”

Het nieuw bestuur van NPS Bernarddorp onder leiding van Sherida Elmont
Het nieuw bestuur van NPS Bernarddorp onder leiding van Sherida Elmont
Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft het op zaterdag 25 juni gekozen 11 man tellend bestuur van de onderafdeling Bernarddorp, onder leiding van Sherida Elmont, geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur en de overige aanwezigen, waaronder leden van het hoofdbestuur, het congresbestuur, de jongerenraad en andere structuren werden op het hart gedrukt om te waken voor infiltranten, tegenstanders en ook voor zogenaamde partners die de partij proberen te ondermijnen. In maart 2016 trok voorzitter Aleandro Karwafodi van onderafdeling Bernarddorp zich terug uit de NPS en sloot zich aan bij de VHP, waar hij samen met Murwin Leeflang, die ook bedankte bij de NPS, een nieuw politiek huis heeft gevonden.
Rusland merkte op dat dat de indruk wordt gewekt alsof het totale bestuur met medeneming van de achterban was overgelopen. Volgens de voorzitter van de NPS gaat het om slechts één persoon. Bernarddorp moet zich niet laten misleiden door pakketten die aan de andere kant verdeeld zouden worden. De zaal werd aangeraden zich niet te laten verleiden met een bordje linzensoep. Rusland vond het jammer dat zelfs partners, partijgenoten een worst voorhouden en een voordeeltje in het vooruitzicht stellen, teneinde NPS’ers te bewegen over te lopen. Sommige mensen laten zich pakken.
Strijdbijl begraven
Volgens voorzitter Rusland worden de volgende algemene verkiezingen in 2020 gehouden, maar het kan ook eerder. De NPS werkt naar deze verkiezingen toe. De eenheid binnen de partij moet bewaard en versterkt worden. De NPS-aanhang werd opgeroepen om de eenheid te bewaren. Zij die minder of niet actief zijn of de partij hebben verlaten en bedrogen zijn uitgekomen, werden opgeroepen om de strijdbijl te begraven en zich als één man te scharen achter de NPS, die in september 70 jaar bestaat en bewezen heeft Suriname uit crises te kunnen halen. Het bestuur van de afdeling Para, waaronder de onderafdeling Bernharddorp ressorteert, zit al 3 jaar aan. Voorzitter Slijters zegt dat binnenkort er ook bestuursverkiezing zullen worden gehouden bij de NPS afdeling Para.

error: Kopiëren mag niet!