John Mahadewsing blijft voorzitter PLO

De leden, verenigd in de Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO), kwamen afgelopen zaterdag in een algemene ledenvergadering bijeen. Zoals de agenda van de vergadering voorschreef, zou tijdens deze alv het nieuwe bestuur van de PLO worden gekozen. Voor heel wat aanwezige bushouders was het onduidelijk wat de procedure precies inhoudt. Het was in ieder geval al bekend dat het nieuwe bestuur bij acclamatie zou worden gekozen, gezien er maar 1 kandidatenlijst werd gepresenteerd met wederom John Mahadewsingh als trekker. Waar de bushouders nog niets over wisten, was de rest van de namen op de lijst. Mahadewsing blijft aanzitten als voorzitter. Op de plek van penningmeester Robby Boedhoe komt nu Ramon Jagernath. Er is vooralsnog alleen aan het dagelijks bestuur invulling gegeven. Er rest nog invullingsruimte voor vier andere leden. Daar wordt er op de eerstvolgende alv ingegaan.
Opmerkelijk was de mindere opkomst van bus- en vergunninghouders. Een deel van de bushouders vond de opkomst, kijkende naar het bestand van 1.300 bushouders, weinig. Wat op deze vergadering ook opviel, was de afwezigheid van bestuurslid tevens PLO-woordvoerder Edmund Dundas. Uit de verkregen informatie blijkt dat Dundas zichzelf om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken als bestuurslid. Dit werd ook door hem bevestigd. “Men gooit er met de pet naar. Ik houd me liever bezig met zinvollere dingen. Ik vertrek om het hele reilen en zeilen bij de PLO. Ik wil de organisatie niet in diskrediet brengen. Ze hebben al mijn zegen”, deelt Dundas kort mee. Dit betekent dat Dundas sinds zaterdag geen woordvoerder meer is van de organisatie en ook niet dusdanig zal optreden. Dundas benadrukt niet meer namens de PLO onderhandelingen te zullen voeren.
Op de ongeveer een uur durende vergadering werden de bushouders door het bestuur medegedeeld dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). De bushouders eisen hun subsidiegelden. Het ultimatum was gesteld op afgelopen vrijdag. Mahadewsingh vroeg de bushouders nog twee werkdagen (tot uiterlijk dinsdag) in acht te nemen. Ook zouden er nieuwe afspraken zijn gemaakt over de nieuwe bustarieven, die op 1 juli moeten ingaan. Daarvoor zouden beide partijen deze week bijeen komen. De bushouders benadrukken dat indien de benzineprijzen omhoog gaan en er nog geen oplossing is voor de kwestie van de nieuwe tarieven, men de dag na de verhoging het werk zal neerleggen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!