Statement oppositionele partijen inzake informatiebespreking met IMF

De oppositionele partijen, hebben op 8 juni 2016 een informatie gesprek gehad met een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
De oppositionele partijen hebben bij deze bijeenkomst benadrukt dat de bedoelde leningen van het IMF, Suriname niet volledig uit de fiscale, monetaire en sociale problemen zal helpen.
De Regering heeft bij de besluitvorming om te lenen bij het IMF, de principes van behoorlijk bestuur, namelijk de brede betrokkenheid van de samenleving, transparantie en verantwoording van de financiële middelen van de Staat niet in acht genomen. Het is grondwettelijk aangegeven dat de voorwaarden waaronder leningen aangegaan worden bij wet moet worden bepaald.
Het is duidelijk dat de regering door haar gevoerd wanbeleid Suriname gebracht heeft naar IMF. De grootste zorg van de oppositionele partijen is dat de huishoudens alle inkomstenverhogende maatregelen niet zullen kunnen dragen, waardoor zij in armoede zullen belanden. De lokale productie en koopkracht zal afnemen, waardoor meer werkloosheid zal ontstaan.
De druk op alle Surinamers en bedrijven is nu al groot. Terwijl wij merken dat in de benadering van het plan van het IMF onvoldoende aspecten zijn opgenomen van versterking van goed bestuur en versterking van de rechtstaat. Deze zaken zijn randvoorwaarden om investeerders aan te trekken om onze economie te versterken voor verdere groei en ontwikkeling van de samenleving. Het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 heeft ook vele tekortkomingen. De oppositionele partijen vrezen dat bij niet ombuiging van het beleid van de Regering, de sociale en politieke situatie in Suriname, uit de hand kan lopen.
De oppositionele partijen hebben het IMF nogmaals gevraagd rekening te houden met het feit dat we te maken hebben met een Regering, die corruptieve praktijken toelaat, de rechtstatelijkheid negeert, het parlement niet informeert over IMF zaken, en ook geen rekening houdt met de belangen van de Surinaamse samenleving. De oppositionele partijen hebben het IMF vervolgens aangegeven dat de plannen van de uitvoering van het programma en de bestedingen van de diverse leningen kritisch zullen worden beoordeeld en becommentarieerd en, zullen de bevindingen naar de Regering, De Nationale Assemblee en het IMF worden verstuurd. Ook zullen de oppositionele partijen alles wat in het belang is van het volk ondersteunen in De Nationale Assemblee, als het gaat om wet en regelgeving, zonder dat de armoede van het volk groter wordt.
De oppositionele partijen

error: Kopiëren mag niet!