Nurmohamed vindt uitnodiging EBS onzin

Na lang wachten heeft de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) uiteindelijk gereageerd op de cijfermatige uiteenszetting van ingenieur (Ir) Edmund Neus. Hij heeft onlangs getracht cijfermatig aan te tonen dat de regering een te hoog tarief hanteert voor haar energie. De EBS complimenteert ‘deze kritische burger’, zoals zij Neus noemt, voor zijn inzet middels een persbericht. Het is de eerste keer dat een burger een model heeft gepresenteerd, waarbij op dergelijke wijze gekeken wordt naar de verrichtingen van het bedrijf. De EBS nodigt anderen ook uit om hun modellen in georganiseerd verband te presenteren.
Volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed vindt de oproep van de EBS alvast verkeerd. Hij beschouwt het als totaal onzin. EBS heeft de verplichting en de taak om op een onafhankelijke manier de prijs uit te rekenen. “Misschien moet de minster van Natuurlijke Hulpbronnen invulling geven aan de wet, door een onafhankelijke commissie te installeren die de prijzen zal berekenen. Dan heeft EBS de verplichting om alle informatie te verstrekken”, stelt Nurmohamed.
“Na bestudering komt de EBS tot geen enkele andere conclusie, dan dat bij het vertrekpunt is uitgegaan van verkeerde aannames, bijvoorbeeld voor wat betreft de afschrijvingen, geschatte waarden en hoeveelheden. Daarnaast bleek de gehanteerde data ook verouderd te zijn. Er is getracht een berekening te maken, maar de juiste en volledige informatie hiervoor ontbreekt. Hierdoor kan het zo zijn dat het rekenwerk (technisch) wel goed kan zijn, maar de uitkomst onjuist is”, stelt de EBS in haar persbericht. Daar de EBS ook anderen uitnodigt om deel te nemen aan het denkproces, rijst de grote vraag vanuit welk vertrekpunt men moet werken. Het wordt een viceuze cirkel voor een ieder die zelf moet blijven gissen wat de operationele kosten van het bedrijf zijn, terwijl er nooit inzage in wordt gegeven. Het verhaal heeft dus geen einde, zolang de juiste, recente cijfers niet bekend zijn.
Nurohamed benadrukt dat indien er dan nog mensen zijn die graag zouden willen meehelpen denken en meeberekenen, zij wel zoveel mogelijk moeten trachten over de juiste data te beschikken. Pas in situaties waarbij er geen andere mogleijkheid bestaat, zou men met scenario’s moeten werken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!