Ook Jong DOE geeft strijd tegen corruptie prioriteit

De DOE fractie heeft zich onlangs terug getrokken uit de commissie met betrekking tot  de wetwijziging van de terugroepwet. Het accent van de wijziging van de wet werd geheel verlegd in een verwikkelde politieke machtsstrijd. Er is geen ruimte voor deze oponthoud.
Het volk is terecht ontevreden! Er blijkt maar geen afhandeling met corruptie. Daarnaast is er een gebrek aan onderliggende plannen met betrekking tot de komende leningen.
“Wij jongeren van de DOE- partij geloven dat de Anti-corruptie wet spoedig van de grond kan komen, indien de grootste partij in de regering dat graag zou willen.”
De snelle realisatie van de Amnestiewet heeft getoond dat wel degelijk haast gemaakt kan worden met belangrijke wetten. De wortel van de precaire situatie ligt grotendeels in corruptie en dit aanpakken is momenteel het belangrijkst. Jong DOE en de rest van de partij zien graag dat de (goed geformuleerde) Anti- corruptiewet spoedig wordt geïmplementeerd en niet slechts als pronkstuk staat op een agenda!
 
Jong DOE is blij me diverse verworvenheden die de DOE partij, in 9 maanden, heeft neergezet met de regering ten goede van het volk. Hiervan uitgaande is het dan ook geheel onterecht dat de naam van de voorzitter als een onrechtvaardige wordt aangehaald. Corruptieschandalen vanuit de DOE fractie zijn alsnog spoorloos en onbekend.
De afkorting DOE start met de “D” van Democratie en de voorzitter heeft zich o.a. altijd gehouden aan de democratische principes van de partij. De achterban ontvangt telkens ruimte om te stemmen over belangrijke zaken aangaande de partij. Het besluit van de meeste stemmen wordt gerespecteerd. Het stappen in het regeerteam is een heel goed voorbeeld daarvan! Hij bewijst dat een leider geen alleenheerser; dictator hoeft te zijn.
Een echte leider blijft de “Pro-Suriname” gedachte voort zetten, hetgeen men toen ‘vis noch vlees’ noemde en tegenwoordig ‘constructief oppositievoering’ noemt. De oppositie en coalitie hoeven het niet altijd oneens te zijn met elkaar. Zij moeten het eens zijn om te werken aan wat goed is voor Suriname.
Onder leiding van de voorzitter wordt gewerkt aan structurele watervoorzienig te Commewijne en Saramacca. Er is een overgang geïnitieerd van fossiele brandstoffen naar duurzame groene bronnen van energie zoals water, zon en wind waar Suriname rijk aan is. Bovendien zijn de kust schelpafgravingen voorlopig stopgezet om de (negatieve) milieu effecten hiervan te onderzoeken ter bescherming van Suriname’ s flora en fauna, etc..
 
Hoofdzakelijk gelooft Jong DOE dat een verstandig mens gauw door zal hebben dat het oude systeem waar coalitie en oppositie structureel tegenover elkaar staan een land nooit en te nimmer vooruit zal brengen. En dat besef heeft de voorzitter altijd geprobeerd over te dragen. Hij heeft bewezen samen te kunnen werken met partners om te doen wat goed is voor Suriname. En door zich terug te trekken uit de commissie die gaat over de wijziging van de terugroepwet heeft hij bewezen dat de DOE- partij haar vingers niet wenst te branden aan zaken die die niet passen in de ‘pro Suriname’ gedachte. Wij geloven dat dit proces nog gaande is en dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld daarin. Wij jongeren, Jong DOE, staan achter de voorzitter!
 
JongDOE

error: Kopiëren mag niet!