Liberalisatie kapitaalstroom niet bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen

De wereldeconomie is in een hoog tempo veranderd. Doordat steeds meer landen actief hebben geparticipeerd in de wereldhandel zijn de onderlinge krachtsverhoudingen tussen landen flink gewijzigd. Dit komt tot uiting in een explosieve groei van de internationale handel. De toename van het grensoverschrijdende kapitaalverkeer is fors. Echter, heeft het ongecontroleerd overgaan tot liberalisatie in vele landen geleid tot crisissituaties. Centrale Bank-governor Glenn Gersie, die onlangs behoorde tot de beoordelingscommissie van de afstuderende student Rosminie Warsosemito, stelde dat hij er niet in gelooft dat het de bedoeling was van de liberalisatie van het kapitaalverkeer in het buitenland om kapitaal beschikbaar te laten komen voor ontwikkelingslanden. “Als het van mij afhangt, maak ik nu een beweging, internationaal, en zeg, geef ons ons geld terug. Want wij als ontwikkelingslanden, als collectief, hebben meer kapitaal naar buiten gebracht en geïnvesteerd in ontwikkelde landen dan ontwikkelde landen in onze landen”, stelde Gersie.
Gersie die op dat moment examinator was stelde dit met de bedoeling te zien hoe de student zou reageren. Warsosemito gaf aan dat de globalisatie ook crises met zich heeft meegebracht. Daar kan inderdaad worden gezien dat globalisatie op zich niet per se altijd het gewenste effect kan hebben. Zij gaat ervan uit dat kapitaal gaat naar landen, waar de ontwikkelde het meest profijt van hebben. “Men zoekt naar mogelijkheden waar men veilig kan investeren. Natuurlijk, hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement zal zijn”, stelt Warsosemito. De investeringen vanuit ontwikkelde landen komt volgens Warsosemito dus alleen wanneer de investeerders er zeker van zijn dat zij hun geld terug zullen verdienen. “Het heeft niet te maken met als men ontwikkeld is of niet. Men is geen Sinterklaas in de zin van, ‘ik moet ontwikkelingslanden helpen’”, stelt Warsosemito. Al de globale kapitaalstromen werden vroeger door de overheden beheerst. Vandaag de dag wordt het kapitaal beheerst door de multinationals. Die kunnen zich vanwege de technologie heel snel verplaatsen. Multinationals zoeken alleen naar rendement. Als men ontwikkeld is of niet, na afweging, wordt men dan nog geleid door winst. Een land moet volgens Warsosemito daarom zelf bepalen welke sectoren het graag zou willen ontwikkelen. Vandaar dat het land altijd de zaken gereed moet hebben, zodat men niet wordt overvallen. Het land moet zelf bepalen hoeveel kapitaal naar binnen komt en wat voor soort kapitaal naar binnen komt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!