Paul Somohardjo: “CHS leeft volgens wet van de jungle”

Pertjajah Luhur (PL)-voorman Paul Somohardjo vermoedt dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) het vonnis in de terugroepcase van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet wil uitvoeren. Hij vraagt zich af of met bepaalde uitspraken van de tegenpartij er niet geprobeerd wordt een beeld te schetsen, waardoor onze rechterlijke macht haar geloofwaardigheid zal verliezen. “Het vertrouwen moet niet alleen in de economie worden gewonnen, maar ook in de rechtstaat. Als je daaraan twijfelt, leef je in de wet van de jungle. Een konijn en een tijger hebben geen enkele inspraak. Wij hebben ook de geruchten gehoord dat het CHS het vonnis naast zich wil neerleggen. Dinsdag was er al een kort geding waarbij de partij was opgeroepen om 9.00 uur ‘s morgens. Het tijdstip van 9.00 uur ’s morgens was te snel voor de partij, waardoor de rechter gevraagd werd om onze advocaat tegen 12.00 uur te laten antwoorden. Het repliek zou dan in de late middag om 18.00 uur plaatsvinden”, stelt de PL-voorzitter naar aanleiding van het kort geding van het CHS om de uitvoering van het vonnis op te schorten. Wat de toelating van Sapoen en Chitan in De Nationale Assemblee (DNA) betreft, zegt de politicus dat er sprake is van illegaliteit.
Onder protest deelname aan DNA-vergaderingen
Assembleeleden van de fracties van de VHP, NPS, PL en Abop vinden dat op basis van het vonnis van de kantonrechter Sapoen en Chitan niet meer mogen functioneren als volksvertegenwoordigers. In een brief aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stellen zij dat het tweetal niet uitgenodigd kan worden voor vergaderingen van het college. De oppositie woonde de vergaderingen gisteren onder protest bij. VHP-fractieleider Chan Santokhi heeft hierover een statement afgelegd in De Nationale Assemblee. Santokhi benadrukte dat hij niet weet wat de juridisch consequenties zullen zijn. “We kunnen onze politieke inzichten hebben, maar wij kijken naar de juridische positie van het parlement en de juridische besluiten van het parlement waarbij de twee leden betrokken zijn.” Volgens Somohardjo moet de positie van de oppositie veilig worden gesteld. Er moeten volgens hem geen handeling worden verricht die het college brengt naar illegale besluiten. Het schrijven is ondertekend door Chan Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (Abop), Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur) en Patricia Etnel (NPS).
‘Alle besluiten zijn illegaal’
“Wie macht heeft, maar het recht niet kent, zal door hetzelfde recht zijn macht verliezen”, stelt Somohardjo. Hij benadrukt dat alle besluiten die nu door aanwezigheid van de twee overlopers in DNA worden genomen, als illegaal kunnen worden bestempeld. “De overeenstemming met het IMF, als die wordt aangenomen, is dan ook illegaal. Wij willen niet binnen het circuit van illegaliteit zitten.” Volgens de politicus is het onder protest deelnemen bedoeld om te kunnen benadrukken dat het huidige parlement steeds illegale besluiten neemt en dat de NDP-coalitie ‘gewoon voor spek en bonen’ is. “Als jij als regering , onderdeel van de regering en verlengstuk van de regering bereid bent een vonnis naast je neer te leggen, dan heeft geen enkel vonnis waarde. De rechter zelf mag dan ontheven worden, want niemand luistert toch naar hem.”
‘Juist of niet juist, het is een vonnis van de rechter’
“Juist of niet juist, het is een vonnis van de rechter. Als de rechter in hun voordeel uitspreekt, is het vonnis dan wel goed. Als zij in ons voordeel uitspreekt, dan is het vonnis helemaal niet goed.” Volgens de politicus is er al weinig geloof in onze munteenheid, regering en de economie. Volgens Somohardjo worden nu al voorbereidingen getroffen om zelfs de Interparlementaire Unie in kennis te stellen, indien de parlementsleiding meewerkt aan het niet uitvoeren van het vonnis. De eerdere klacht was volgens de PL-voorzitter aangehouden, maar deze keer zal die zeker worden ingediend.
FR

error: Kopiëren mag niet!