Suriname moet af van negatief imago mensenhandel

1 Suriname moet af van negatief imago van Human  Trafficking (2)Gisteren ging de eerste trainingssessie van start inzake het integraal en effectief aanpakken van human trafficking in Suriname. De ernst van het probleem van mensenhandel en mensensmokkel in Suriname werd hierbij benadrukt. De training is een initiatief van de Werkgroep Trafficking In Persons (TIP). Lid van de TIP-werkgroep, Andrea Narain, geeft aan dat Suriname ervoor moet zorgen dat zij heel gauw van zijn negatief imago ten aanzien van mensenhandel afkomt. Dit is de reden waarom de Werkgroep TIP een crashprogramma heeft georganiseerd om de belangrijke actoren in de samenleving bewust te maken van hoe dit probleem te herkennen en hoe zij er wat aan kunnen doen. Zoals bekend heeft Suriname een zeer negatieve ranking in het TIP-rapport en staat zij op de Tier 2 watchlist. Dit, omdat Suriname eerder toegezegde maatregelen tegen mensenhandel niet heeft doorgevoerd. Een verdere ‘downgrading’ naar Tier 3 hangt het land boven het hoofd als geen gevolg wordt gegeven aan de voorgenomen aanpak mensenhandel, een moderne vorm van slavernij. De eerste groep deelnemers aan de training bestond uit alle districtscommissarissen van Suriname. De tweede groep zal bestaan uit arbeidsinspecteurs, waarna ook de immigratieautoriteiten en milieu-inspecteurs aan de beurt zullen komen. Deze groepen zijn allen actoren in de ketenaanpak van TIP. Er zullen ook vervolgsessies worden gehouden met deze en andere groepen na evaluatie.
Suriname wordt gezien als bestemmings- , ronsel – en doorvoerland voor vrouwen, mannen en kinderen die aan prostitutie en dwangarbeid worden onderworpen. Vooral vrouwen en meisjes uit Suriname, Guyana, Brazilië en de Dominicaanse Republiek worden blootgesteld aan levendige praktijken rond sekstransito. Binnen de Chinese migrantengemeenschap komen bovendien excessen voor, zoals schuldslavernij in de dienstensector alsook seksuele uitbuiting van vrouwen. Ook vinden er in toenemende mate seksuele uitbuitingspraktijken plaats in de goudwinningsgebieden van ons land. Human trafficking komt volgens Narain overal in Suriname voor. Misschien wel net bij de buren. Het is nu een nijpend probleem aan het worden en moet daarom aangepakt worden. Er wordt nu door de Werkgroep TIP al gekeken naar opvangmogelijkheden voor vrouwelijke slachtoffers en kinderen. Hierbij zal psychologische begeleiding heel belangrijk zijn, aangezien de slachtoffers getraumatiseerd zijn. Indien de samenleving zaken in de omgeving waarneemt, waarbij men denkt dat er sprake kan zijn van enige vorm van mensenhandel, dan kan zij dit doorgeven aan de TIP Unit in Suriname of gewoon de politie inschakelen.
Slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel worden veelal gedwongen nadelige contracten te ondertekenen. Ze worden beperkt in hun vrijheid, ze worden constant in het oog gehouden door bijvoorbeeld de ‘pimp’, ze worden verkeerd geïnformeerd over hun rechten, omstandigheden en mogelijkheden, ze worden geïntimideerd, bedreigd, mishandeld en uitgebuit. Ze hebben een eeuwigdurende schuld en worden gedwongen drugs en alcohol te gebruiken.

error: Kopiëren mag niet!