PL-workshop levert voorstellen op

PL-workshop levert werkbare voorstellen op.1Deelnemers aan de gehouden zaterdag workshop, met de thema’s ‘Armoedeverlichting’ en ‘Ondernemerszin Bevorderen’, georganiseerd door de Pertjajah Luhur (PL) in haar partijcentrum te Beekhuizen, hebben hun ideeën met betrekking tot deze onderwerpen geconcretiseerd. Dit heeft geresulteerd in vijftien voorstellen, die deel zullen uitmaken van het PL-200 dagen Volksverlichtingsplan.
Het stimuleren van ondernemerschap middels training, het opzetten van volkswinkels in de diverse districten die zichtbaar en bereikbaar moeten zijn en het geven van zelfvoorzienende opvoeding aan kinderen om kinderarbeid tegen te gaan, waren enkele van de voorstellen die gedaan zijn. Het verlichten van de armoedelast en het bevorderen van de ondernemerszin gaan samen, reden waarom besloten is beide thema’s te behandelen tijdens de workshop, zegt inleider en econoom Robert Soentik. Daarbij zijn aan de deelnemers handvaten aangereikt voor onder meer collectief ondernemen, zoals het geval is bij de gotong royong, en parttime ondernemen. Tevens zijn verschillende concepten besproken, zoals een zogenoemde ruilhandel, waarbij de één bijvoorbeeld een kip verruilt tegen groente van de ander dat hij graag wil hebben. Dit systeem werd vroeger reeds toegepast en er komt geen contant geld bij kijken.
Zeker in deze moeilijke financieel-economische tijd, waar mensen ontslagen worden en geen andere baan kunnen krijgen, zou dit volgens Soentik een goede optie zijn om te overleven. Hij is zeer tevreden over de response vanuit de deelnemers, aangezien er goede en haalbare voorstellen zijn gedaan. “We kunnen zeker stellen dat de workshop geslaagd is”, stelt de inleider. Er zal een commissie worden ingesteld, die voor alle aangedragen voorstellen financieringsmodaliteiten zal bekijken. Voor de uitvoering van een aantal ideeën is er relatief weinig geld nodig. “Als dit goed van de grond komt, dan leren we onze Surinamers dat we niet hoeven te wachten op de overheid”, zegt Soentik.
Grote delen van de Surinaamse samenleving, maar vooral de maatschappelijke kwetsbare groepen en lage inkomensgroepen, hebben het zeer moeilijk vanwege de verslechterde financieel-economische situatie in het land. De PL wil niet aan de kantlijn blijven staan, maar haar bijdrage leveren in het verlichten van de noden van het volk. Over de maatregelen die de regering heeft genomen om de last minder zwaar te maken voor de bevolking, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo dat elke verlichting voor het volk weliswaar meegenomen is, echter valt hij erover dat terwijl het volk pinaart, toppers binnen de regering nog steeds hoge salarissen ontvangen. “Wij strijden daarom niet alleen tegen armoede, maar ook tegen de veroorzakers van de armoede”, aldus Somohardjo.

error: Kopiëren mag niet!