Islamitische Fedreatie Suriname feliciteert vrouwen

Binnen onze gemenschap worden de vrouw en de moeder veel waarde toegeschreven en hooggeacht. Dit komt ondermeer tot uiting door de uitdrukking “If you educate a man you educate a person, but if you educate a woman you educate a community”. Ook de Surinaamse uitdrukking kennen we : “mama mofo na bana watra”.
Ook in de leer van onze religie en levenswijze de islam, staat de vrouw hoog aangeschreven. Zo heeft de profeet Mohamed aan zijn volgelingen ondermeer voorgehouden : “het Paradijs ligt aan de voeten van de vrouw”.
Helaas is er nog te veel sprake van onderdrukking, huiselijk geweld en exploitatie van de vrouw in onze maatschappij. Door de commercie vindt bijvoorbeeld soms exploitatie plaats onder het mom van modern en trendy en “use what sells”. De vrouw hiervan zelf niet altijd bewust. Ook binnen sommige gemeenschappen waar veel moslims wonen maakt men zich nog schuldig aan onderdrukking van de vrouw vooral door haar rechten te ontkennen, in het bijzonder het recht op onderwijs, op zelf beschikking en op eerlijke rechtsgang.
De Islamitische Fedratie Suriname draagt in haar vaandel respect voor de vrouw en het erkennen van de verheven plaats die haar door de Allerhoogste is toebedeeld. Wij staan daarom bij de dag van de vrouw vandaag stil bij de genoemde misstanden en wij spreken onze afkeuring uit hiertegen Tegelijk roepen wij mannen en vrouwen op om de vrouw als individu en als schepping van de allerhoogste te respecteren.
Rest ons de vrouw en de gehele gemeenschap te feliciteren met de mijlpalen die we samen reeds bereikt hebben op weg naar een harmonische gemeenschap en wij moedigen aan om voort te gaan met het streven naar een gezonde samenleving waar de rechten van een ieder worden gerespecteerd in het bijzonder die van de vrouw.

error: Kopiëren mag niet!