Matawaigebied ook opgenomen in ordening goudsector

Een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) bracht onder leiding van minister Regilio Dodson in het weekeinde van 20 en 21 februari een bezoek aan het Matawaigebied. Met het traditioneel gezag, onder leiding van granman Lesley Valentijn en de lokale bewoners, werd tijdens een krutu van gedachten gewisseld over de goudwinning in de regio. De grondgedachte is dat alle stakeholders hiervan profijt moeten hebben.
Dit bezoek heeft bevestigd dat behoefte aan ordening meer dan noodzakelijks is. Zowel aandacht voor ordening, verantwoord omgaan met het milieu als het algemene welzijn van lokale gemeenschappen past binnen het beleid van NH. Hierdoor zullen activiteiten zoals bijvoorbeeld illegaal mijnen in het concessiegebied van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco teruggedrongen worden. Minister Dodson gelooft dat deze nieuwe aanpak in het voordeel van alle belanghebbende partijen zal uitvallen. Het één en ander vereist veel tijd en overleg maar een eerste stap is nu gezet.
Het ministerie van NH zal vanwege de succesvolle overeenkomst met de gemeenschap van Lebidoti, Bakoe en Pisian, waarbij men tot een verdeelsleutel van de opbrengsten is gekomen, dezelfde methode hanteren in het Matawaigebied. De bewindsman gaf verder aan, dat er een regeling komt voor de verdeling van de opbrengsten van de porknokkers. Het is bedoeling, dat een bepaald bedrag naar Grassalco gaat en een deel voor de stam en wel in een fonds. De Matawaigemeenschap zal het geld aanwenden voor de verdere opbouw van het gebied. De praktische invulling zal door de granman en zijn staf op transparante wijze worden bepaald. Minister Dodson benadrukte, dat het nog op te zetten fonds niet alleen afhankelijk hoeft te zijn van goudopbrengsten. Ook de houtkap, zand en grind kunnen voordelen opleveren voor de kas van de Matuariërs.
Een ieder die plannen heeft om op zoek te gaan naar het edele metaal, moet toestemming hebben van het traditioneel gezag. Ook is besloten dat er een orgaan van toezicht komt. Hierin zal de granman van de Matawai een vertegenwoordiging aanwijzen die de belangen van het gebied in de gaten houdt. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling zullen ook zitting hebben in dit orgaan. Hiermee wil de Staat bereiken dat afgedragen gelden voor de ontwikkeling van de stam worden ingezet. Ook de belastingafdrachten aan de Staat zullen hierdoor veilig gesteld worden. Minister Dodson stelt dat registratie van alle goudzoekers in het gebied moet plaatsvinden. Ter bescherming van het milieu en de lokale mensen zal er bovendien kwikvrij gewerkt moeten worden. Over twee maanden hoopt het ministerie machines beschikbaar te stellen, waarmee men zonder kwik op zoek kan naar het edelmetaal.
Het ministerie NH wil dat de illegale goudzoekers zich zullen ontwikkelen tot verantwoordelijke ondernemers die op structurele basis hun bijdrage leveren aan de staatskas. NH heeft ook oog voor de behoeften van de lokale porknokkers. Goudzoekers die advies of hulp nodig hebben, zijn voor deze zaken welkom bij het Natuurlijke Hulpbronnen.
De ordening van de goudsector is geen eenvoudig of snel proces, echter kan het ministerie terwille van het welzijn van de lokale bewoners, het duurzame beheer van onze mineralen en het behoud van ons uniek regenwoud zaken niet langer voor zich uitschuiven.

error: Kopiëren mag niet!