Financien: Achterstallige betalingen schoolvervoerders is schuld Minowc

Naar aanleiding van de berichten die verschenen zijn in de media, brengt de minister van Financiën het volgende onder uw aandacht. Het Ministerie van Financiën verleent normaal autorisatie voor betaling aan vervoerders, zodra het ministerie van Onderwijs een autorisatie aanvraag indient. Aan de hand van opgave (behoefte) van het ministerie van Onderwijs wordt elke maand een bepaald bedrag beschikbaar gesteld ter dekking van deze kosten. Deze uitgave wordt als één van de prioriteiten gezien van de overheid.
Na de betaalbaarstelling vindt de betaling aan de vervoerders bijna elke dag plaats, zodra het ministerie van Onderwijs de nodige stukken aanbiedt bij de centrale betaaldienst. De stukken worden niet in 1 keer aangeboden maar in delen. Tot op dit moment is alles wat binnen gekomen is, correct afgehandeld en doorgestuurd naar de bank voor betaling cq. overmaking.
Het Ministerie van Financiën heeft zich steeds beijverd de betalingen aan de vervoerders conform de afspraken met het ministerie van Onderwijs en de busorganisatie tijdig te voldoen, maar is ook afhankelijk van de input van het ministerie van Onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!