Linus Diko nieuwe president-commissaris Grassalco

De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de NV Grassalco is gisteren, woensdag 2 maart, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geïnstalleerd. De RvC is volledig vernieuwd en bestaat uit Linus Diko, Karuna Bhoendie, Natalie Accord-Liu, Felicety Bemmel en Paul Misdjan. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, gemachtigd vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de Staat Suriname, verrichtte de installatie.
De nieuwe president-commissaris, Linus Diko, neemt het roer over van Winston Wirht. Diko is gepromoveerd geoloog en heeft jarenlange ervaring in de mijnsector. Onder meer heeft hij gewerkt aan het Merian Gold Project van Surgold. Diko heeft tevens als minister van Regionale Ontwikkeling gediend in het kabinet-Bouterse/Ameerali.
Tijdens deze bijzondere vergadering zijn enkele belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen. Zo kreeg de nieuwe RvC bij het staatsmijnbouwbedrijf de bijzondere opdracht van de minister om middels een nieuwe manier van werken de aspiraties van het bedrijf tot uiting te doen komen. Grassalco zal volgens de bewindsman een voortrekkersrol moeten vervullen in het beheren van mijnbouwrechten.
De nieuwe raad moet samen met het managementteam van het bedrijf een duidelijke basis leggen om dit voornemen te realiseren. In dit kader zullen de noodzakelijke wettelijke wijzigingen worden gepleegd om uiting te kunnen geven aan deze rol. Ook moet gestreefd worden naar een meerjaren ontwikkelingsplan, dat stevige fundamenten legt voor de nieuwe positie van het staatsmijnbouwbedrijf. Kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) moeten worden vastgesteld door directie en RvC, waarbij de rol van beide partijen in het functioneren duidelijk tot uiting komt. Overigens moet de RvC bijdragen tot strategievorming en zich onthouden van operationele zaken binnen het bedrijf. Tot slot feliciteerde de minister de raad en wenste de leden veel succes toe bij het uitoefenen van hun taak. Directie, staf en personeel van NV Grassalco bedanken de oude RvC voor de geleverde bijdrage in de afgelopen jaren.
President-directeur Sergio Akiemboto gaf na de installatie een presentatie voor de nieuwe raad. De rode draad daarbij was de transformatie die vanaf 2011 is ingezet van administratiekantoor tot een verdienende organisatie middels eigen productie. Met cijfermateriaal zijn de financiële ontwikkelingen, waaronder de investeringen en verdiencapaciteit van het bedrijf, onderbouwd. Daarnaast zijn ook de organisatorische ontwikkelingen tot uiting gekomen.

error: Kopiëren mag niet!