Bankiersvereniging: “Complete verwarring op vreemde valutamarkt”

In haar algemene ledenvergadering van 22 januari 2016 heeft de Surinaamse Bankiersvereniging de ontwikkelingen op de vreemde valutamarkt breedvoerig aan de orde gesteld. Uit de vergadering is de conclusie getrokken dat de situatie dermate ernstig is dat het volgende onder de aandacht van het publiek wordt gebracht.
De Bankiersvereniging heeft uit informatie moeten constateren dat valutaverkopen ver boven de officiële koers van SRD 4,20 op de USDollar via officiële kanalen plaatsvinden. Het bevreemdt de Bankiersvereniging dat de autoriteiten in het algemeen, meer in het bijzonder de monetaire autoriteiten, op geen enkele wijze deze aktie ter discussie stellen. Hierdoor is er een complete verwarring op de vreemde valutamarkt ontstaan.
De Bankiersvereniging wijst er nadrukkelijk op dat deze interventies niet door haar worden onderschreven en distantieert zich derhalve ook volledig daarvan. Los van de oneerlijke concurrentie die door deze akties teweeg is gebracht, zijn de risico’s van reputatieschade voor de gehele Surinaamse samenleving evident. Het gevaar van witwaspraktijken via het officiële circuit is hierbij aan de orde en de Bankiersvereniging roept de monetaire autoriteiten op om conform hun wettelijke bevoegdheden maatregelen te treffen, zodat de noodzakelijke rust en transparantie in onze economie hersteld worden.
Surinaamse Bankiersvereniging

error: Kopiëren mag niet!