Ministerie zal beginnen met landelijk aanpak Zikavirus

Op het ministerie van Volksgezondheid is op zaterdag 16 januari een persconferentie belegd over het stappenplan ten aanzien van het Zikavirus. Het ministerie is samen met verschillende instanties, zowel nationaal als internationaal, een samenwerking aangegaan om de problematiek rondom het Zikavirus aan te pakken. Zo zal het ministerie een landelijk voorlichtingscampagne organiseren waarbij de gemeenschap weer geinformeerd zal worden met betrekking tot de gevaren van Zika en hoe zij zich het best kan beschermen. Door de afdeling Milieuinspectie is in kaart gebracht welke gebieden aangedaan zullen worden. Overal waar deze muskiet opereert, zal aangedaan worden. Gebieden zoals de kustvlakte, het binnenland, Commewijne en Wanica waar men vooral nog gebruik maakt van vaten voor drinkwater zal men weer de mensen erop wijzen de vaten gesloten te houden. Er wordt nauw samenwerkt met de districtscommisarissen die ook speciaal hiervoor getraind zullen worden. Dc Jerry Miranda van Paramaribo Noord Oost geeft aan dit proces eigenlijk al doorlopen te hebben tijdens de uitbraak van Chikungunya. “Het is eigenlijk hetzelfde proces”, zegt de dc. “Het gaat om je omgeving schoon houden.” De dc vindt dat dit aan niemand meer gezegd hoeft te worden, iedereen behoort te weten dat hij zijn omgeving schoon moet houden. De dc vindt dat er eigenlijk nu sancties moeten komen voor diegenen die grof vuil en andere zaken gewoon laten liggen, omdat zij een gevaar vormen voor hun naasten.Voor hoeveel dit project precies begroot is, kon Volksgezondheidminister Patrick Pengel niet aangeven. “De campagne kan misschien 2 weken duren of zelf 6 weken waardoor er niet precies een weergave gegeven kan worden hoeveel alles zal kosten.”
BOG-directeur: “We staan op schema”
Volgens Lesley Resida staat men volgens buitenlandse standaarden op schema. Doordat het broeden pas in april plaatsvindt, is er genoeg tijd om potentiële broedplaatsen op te ruimen. Het Zikavirus is volgens Resida een virus dat reeds bestaande klachten kan verergeren. Het virus zelf heeft een milde verloop en veroorzaakt milde klachten zoals koortsverschijnselen. Op de vraag hoeveel slachtoffers het Zikavirus heeft gemaakt, was het antwoord niet duidelijk. Volgens de gegevens van het lab van Academisch Ziekenhuis zijn er tot eind december 2015 108 gevallen geconstateerd. Men is volgens Resida echter nog bezig met de telling waarbij tot heden er nog geen cijfers zijn. Er kan dus gesteld worden dat dit de voorlopige cijfers zijn.
3 doden
Waarnemend directeur van Volksgezondheid, Maureen Wijngaarde, gaf aan dat er ongeveer 6 gevallen zijn waarbij er sprake is van verlamming aan de ledematen, het Guillian Barre Syndroom. Verder zijn er ook 3 gevallen (alle drie van het mannelijk geslacht) waarbij patiënten die het Zikavirus vertoonden, ook zijn overleden.
Tijdens de landelijke actie zal het ministerie van Openbare Werken ook zijn bijdrage leveren door het opruimen van waterbevattend grof vuil. Vanwege de economische situatie zal men niet alle vuil ophalen. In dit kader zullen er ook afspraken gemaakt worden met de vuilstortplaats te Ornamibo dat autobanden verwijderd moeten worden. Het ministerie wil verder de gehele gemeenschap erop wijzen dat zij zelf ervoor moet zorgen dat haar omgeving schoon is.

error: Kopiëren mag niet!