Bijkans 40 Justitiemedewerkers op schopstoel

Bijkans 40 justitie medewerkers op schopstoelEen aantal van bijkans 40 medewerkers van het ministerie van Justitie en Politie heeft onlangs een brief ontvangen, waarin wordt aangegeven dat het ministerie per 1 maart 2016 de dienstbetrekking met deze ambtenaren zal beëindigen. De brieven gaan door alle afdelingen van het ministerie heen. Volgens een groep medewerkers die de brief heeft ontvangen, gaat het steeds om medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst (ao) in dienst zijn van het ministerie.
Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat het gaat om de mensen, die voor korte termijn in dienst zijn genomen. Gevraagd als het gaat om mensen die in aanloop van de afgelopen verkiezingen in dienst zijn genomen, reageert de minister door aan te geven dat het zou kunnen dat die mensen er ook tussen zitten. “Dit is onderdeel van de reorganisatie bij het ministerie. De afspraak met de afdelingshoofden is dat de brieven rondgaan. De afdelingshoofden moeten aangeven wie wel en wie niet inzetbaar is. Degene die zij wel willen hebben, gaan in dienst van de ambtenarij. Het gaat bij ons in ieder geval niet om honderden mensen”, legt de minister uit.
Er is ook kaderpersoneel tussen deze medewerkers. Die afdelingen hebben volgens Van Dijk-Silos acuut gereageerd. Ook bij het Hof van Justitie is er een brief gestuurd, waarop er een acute reactie kwam van het behouden van een medewerker. Volgens de minister gaat het om bijkans 30 tot 40 medewerkers. “Een aantal van de afdelingshoofden heeft al gereageerd op de briefjes. Ook ik heb geregeerd voor mijn afdeling. De mensen moeten goed inzetbaar zijn. Ze moeten niet zitten lummelen. Wie geen werk heeft, gaan wij helaas moeten opzeggen. Wij hebben geen geld”, zegt Van Dijk-Silos.
De minister had tijdens haar nieuwjaarstoespraak aan haar personeelsleden inderdaad aangegeven dat er een interne reorganisatie zal worden doorgevoerd. Met deze handeling voegt de minister de daad bij het woord.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!