Brunswijk: ‘Keuringmeestercertificaten wel geldig’

Naar aanleiding van de uitspraak van de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, dat de 86 onlangs gecertificeerde keurmeesters een nietig certificaat bezitten, heeft de Stichting toezicht Keuring Motorrijtuigen (STKM), die de keurmeestercertificaten heeft afgegeven, een persconferentie belegd. Leo Brunswijk, voorzitter van de STKM, is van mening dat deze mensen nu moeten weten waar zij aan toe zijn. STKM stelt dat de certificaten wel geldig zijn en dat de minister voor haar beurt heeft gesproken. ‘Van deze minister kan je alles verwachten. Ze communiceert niet en neemt ad hoc beslissingen’, zegt Brunswijk. Hij roept de nieuwe keurmeesters op zich volgens de normale procedure aan te melden bij de keuringsinstantie, waar zij te werk zijn gesteld. Indien zij geweigerd worden, moeten zij contact opnemen met de STKM. De voorzitter van de nieuwe toezichthouder SHMS, Eloa van der Hils, zegt aan Dagblad Suriname dat er afgelopen zaterdag een ontmoeting is geweest met de keurmeesters die de nietige certificaten bezitten. Er is met hen afgesproken dat zij ‘rustig moeten afwachten’ totdat er een evaluatie en onderzoek van de kwestie heeft plaatsgevonden. Indien blijkt dat de mensen te goeder trouw zijn geweest, zullen ze volgens haar zeker niet in de kou worden gelaten. ‘Voorlopig kunnen er naar hen toe echter nog geen toezeggingen worden gedaan’, meent zij.
Volgens de advocaat van STKM, Gerold Sewcharan, kan slechts de rechter een document als dit nietig verklaren. Van der Hils geeft aan dat niet zij maar de Juspol-minister moet aangeven op grond waarvan de certificaten nietig zijn. Dagblad Suriname verneemt dat de deelnemers aan de keurmeestercursus tenminste SRD 3000 hebben betaald voor deelname. Ook zou de Juspol-minister telefonisch persoonlijk aan de docent van de cursus toestemming hebben gegeven de training door te draaien, mits Juspol de cursus later kon overnemen. Brunswijk heeft deze informatie van de docent vernomen op 24 oktober 2015. Hij benadrukt dat het contract betreffende de trainingen met de STKM is en niet met hem als persoon.
Volgens informatie van de krant zouden de certificaten wel door Brunswijk getekend zijn. Zoals bekend heeft de Juspol-minister de STKM haar bevoegdheid om als toezichthoudend orgaan op te treden enkele maanden terug ontnomen en heeft zij hiervoor een nieuwe stichting, SHMS, opgericht. STKM stelde een vordering in tegen Juspol over deze beslissing en waarbij de nieuwe stichting SHMS het verbod moest worden opgelegd om STKM in haar werkzaamheden te belemmeren. De rechter heeft Juspol na een kort geding in de kwestie in het gelijk gesteld in deze zaak. Ondertussen is de STKM hiertegen in hoger beroep gegaan. Voor de kwestie tussen de STKM en de Juspol een andere wending nam, had Brunswijk volgens zijn zeggen al getracht een gesprek met de Juspol-minister te hebben. ‘Maar zij weigert pertinent.’ Hij vraagt zich af waarom zij partijen niet uitnodigt om aan tafel te zitten. Onlangs zijn op basis van eerdergenoemd rechterlijk vonnis 7 voertuigen van de STKM toegewezen aan Justitie. Deze voertuigen zijn volgens Brunswijk niet met staatsmiddelen maar met eigen middelen van STKM betaald en waren bestemd voor de controleurs van de stichting. De voertuigen hebben volgens hem nimmer op naam van Juspol gestaan. De bewijzen van de aankopen zijn door Brunswijk ter inzage gelegd aan de pers. Ondertussen heeft Silos volgens Brunswijk één van deze voertuigen ingezet als volgwagen. Het betreffende vonnis, welk gewezen is op 3 december, is vooralsnog niet aan partijen aangeboden. Reden waarom Brunswijk stelt dat hij verder niet te diepgaand in kan gaan op de materie.

error: Kopiëren mag niet!