Landbouwbank fuseert met Surinaamse Volkscredietbank

Minister van Financën, Gilmore Hoefdraad, tekent in bijzijn van mevrouw V. Dollart-Derby voor de formele overdracht van de overname van de aandelen van de Landbouwbank door de Volkscredietbank
Minister van Financën, Gilmore Hoefdraad, tekent in bijzijn van mevrouw V. Dollart-Derby voor de formele overdracht van de overname van de aandelen van de Landbouwbank door de Volkscredietbank
In het kader van de herstructurering van de staatsbanken heeft de regering twee jaren terug besloten dat Landbouwbank NV opgaat in Stichting Surinaamse Volkscredietbank (VCB). Dit project gaat terug tot 1997. De formele overdracht is op 14 december 2015 ondertekend op het ministerie van Financiën door de directeur van de Landbouwbank, mw. Hindori, de directeur van de Stichting Surinaamse Volkscredietbank Suriname, dhr. Clenem, en de vertegenwoordiger van de Staat, minister Gillmore Hoefdraad. Het ligt in de bedoeling dat de Landbouwbank voorafgaand aan een integratieproces zal fungeren als een dochteronderneming van de VCB. In het kader van het integratietraject zal eveneens de rechtsvorm van de VCB worden gewijzigd naar dat van een naamloze vennootschap. Voor het integratietraject is een periode van circa 2 jaren uitgestippeld.
Met in achtneming van de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 2011 zijn er voorbereidingen getroffen, die een soepele overgang garanderen naar de nieuwe geïntegreerde bankinstelling. Het betalingsverkeer en de dienstverlening gaan na de overname bij beide instellingen onverkort door op de bestaande vertrouwde wijze en de relaties met de klanten en overige partners blijven voortbestaan. In de loop van de komende periode zullen de verschillende belanghebbenden zo omstandig mogelijk worden ingelicht via de gebruikelijke kanalen. Het uiteindelijk doel van de herstructurering van de financiële sector is om door middel van schaalvergroting en samenwerking op diverse onderdelen de bedrijfsefficiency verder op te voeren ten voordele van de clientèle. Met de succesvolle implementatie van deze integratie zal een belangrijke stap zijn gezet in het steeds verder ontwikkelen van een efficiënte, stabiele en duurzame financiële sector, die in staat is de economische groei van Suriname verder te ondersteunen.

error: Kopiëren mag niet!