Van Dijk–Silos warm ontvangen door politiekorps

Van DijkGÇôSilos warm ontvangen door KPSJennifer van Dijk–Silos is gisteren tijdens haar eerste formeel bezoek aan het Korps Politie Suriname (KPS) warm verwelkomd door de korpschef, leden van het managementteam van KPS, het bestuur van de Surinaamse Politiebond, bestuur van de Bond Burgerpersoneel KPS, officieren, onderofficieren, manschappen, afdelingshoofden, beleidsmedewerken, artsen en overige medewerkers. De minister heeft voor het eerst het korps geïnspecteerd en een defilé afgenomen. Van Dijk–Silos heeft tijdens haar eerste toespraak aan het korps duidelijk aangegeven onder de indruk te zijn geweest van de warmte.
KPS is als onderdeel van het ministerie van Juspol met ruim 2.555 medewerkers verreweg het grootste onderdeel van het ministerie. Er is volgens van Dijk–Silos veel te doen. Een van haar prioriteitsgebieden is het vergroten van het veiligheidsgevoel. ‘In mijn jeugd was de politie onze beste kameraad. We hadden ook veel gezag voor de politie. Dat moet terugkomen. Ik heb aangekondigd dat de rechtelijke macht daadwerkelijk onafhankelijk moet worden. In de rechtstaatsgedachte speelt ook KPS een belangrijke rol’, zei de minister.
Als minister maakt Silos zich er sterk voor dat er bij de politie ook verbeteringen worden doorgevoerd. Ondanks de grote financiel-economische uitdagingen moet er ten behoeve van het ministerie policy worden gemaakt. Het integriteitsbeleid moet worden aangescherpt. Er zal worden opgetreden bij normschendingen, maar ook worden gewerkt aan preventief beleid. Het imago van het korps moet opgepoetst worden. De veiligheid zal integraal beleidsmatig worden aangepakt met een nationaal strategisch veiligheidsplan. Dit plan moet in mei-juni 2016 af zijn. Het korps heeft al een strategisch beleidsplan, waar er volgens van Dijk–Silos niet veel aan gesleuteld hoeft te worden. ‘We kunnen met het korps dus al vrij snel klaar zijn’, zegt Van Dijk–Silos.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!