St. Vincentius Ziekenhuis opent Perisur-poli

-	Onthulling van het naambord van de Perisur-poli door Perisur-projectleider Ashna Hindori-Mohangoo en hoofdverloskundige Astrid Joeroeja van het St. Vincentius Ziekenhuis
– Onthulling van het naambord van de Perisur-poli door Perisur-projectleider Ashna Hindori-Mohangoo en hoofdverloskundige Astrid Joeroeja van het St. Vincentius Ziekenhuis
Het St. Vincentius Ziekenhuis heeft op dinsdag 5 mei, op de Dag der Verloskunde, zijn Perisur-poli geopend. Deze poli is opgezet om de verloskundigen van het ziekenhuis in staat te stellen om zwangere vrouwen beter te begeleiden tijdens hun zwangerschap en om de aanstaande zwangere vrouw van de nodige adviezen te voorzien. Vanuit de Perisur-poli van het St. Vincentius Ziekenhuis zullen preconceptiespreekuren en groepszwangerschapconsulten worden aangeboden aan de gemeenschap. Tijdens het preconceptiespreekuur wordt er voorlichting gegeven aan aanstaande moeders over een juiste voorbereiding op hun zwangerschap. Hierbij wordt vooral een gezonde leefstijl gepropageerd. Ook worden eventuele risico’s vóór en tijdens de zwangerschap besproken, zoals overgewicht, diabetes, gebruik van medicatie en alcohol- en tabaksgebruik. Bij de groepszwangerschapsconsulten worden ongeveer 10 tot 12 zwangere vrouwen gezamenlijk in een groep begeleid door verloskundigen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zwangerschapscontrole in groepsverband betere resultaten geeft dan aparte één-op-één controles van de zwangeren. De preconceptiespreekuren zijn op woensdagmiddag en zaterdagochtend, de groepszwangerschapsconsulten vinden plaats op dinsdagochtend en donderdagmiddag.
De Perisur-poli maakt onderdeel uit van het Perisur-project, welke het St. Vincentius Ziekenhuis, tezamen met het Diakonessenhuis en het ’s Lands Hospitaal, sinds oktober 2014 uitvoert. Dit project wordt gefinancierd door de Twinningsfaciliteit Suriname Nederland en wordt ondersteund door de Nederlandse organisaties TNO Gezond Leven, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Manodj Hindori, algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, is blij dat zijn ziekenhuis op de speciale Dag der Verloskunde een belangrijke stap heeft gezet in het opwaarderen van het werk van de verloskundigen. Hij is ervan overtuigd dat met de Perisur-poli er veel meer aandacht komt voor gezonde zwangerschappen en dat daardoor de geboorte-uitkomsten in het St. Vincentius Ziekenhuis zullen verbeteren.

error: Kopiëren mag niet!