Vanaf heden 19 nieuwe Surinaamse archieven online beschikbaar

dblogoPer 2 maart zullen er wederom gedigitaliseerde Surinaamse archieven die zich in Nederland bevinden, online worden geplaatst op de website van het Nationaal Archief Suriname (NAS) en die van het Nationaal Archief Nederland (NAN). Het betreft in deze 19 archieven, waaronder het Archief van de Gouverneur van Suriname 1951-1975, het Archief van de Gouvernementssecretarie 1722-1828, het Archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds en het Archief van het Gemeentebestuur van Suriname, met een totale omvang van 156, 41 strekkende meters. Tegelijk worden van deze gedigitaliseerde archieven, de originelen naar Suriname teruggebracht.
De teruggave van de Surinaamse archieven wordt geplaatst in het kader van het ‘Plan van Aanpak betreffende de teruggave van archieven door Nederland aan Suriname’ welke op 15 oktober 2009 door de vertegenwoordigers van de nationale archiefinstellingen van Suriname en Nederland is ondertekend. Een van de punten opgenomen in het Plan van Aanpak Teruggave Surinaamse Archieven is dat alle archieven gedigitaliseerd en beschikbaar worden gesteld op de website van beide archiefinstellingen. Behalve dat Suriname de originele archieven terugkrijgt, ontvangt het NAS ook een kopie van de digitale bestanden. Bij de ingebruikname van het nieuw gebouw van het Nationaal Archief Suriname (NAS) in april 2010 werden de eerste 100 meters archieven overgedragen aan het NAS. Het betreft doop-, trouw- en begraafboeken (1662-1838), notariële archieven (1828-1845) en de volkstelling van 1921. Deze archieven zijn ook op de website van het NAS en NAN te raadplegen.
In dit plan zijn de afspraken voor een gefaseerde teruggave van de archieven vastgelegd. In verschillende perioden met name in 1916, 1919, 1930, 1975 en 1977 zijn archieven (ongeveer 800 strekkende meters archief) van Suriname overgebracht naar Nederland vanwege de niet adequate bewaarfaciliteiten in ons land. In de overdrachtsdocumenten werd echter uitdrukkelijk bepaald dat deze archieven eigendom blijven van Suriname en slechts voor tijdelijke bewaring bij het Nationaal Archief in Nederland geplaatst worden.

error: Kopiëren mag niet!