VHP: Girjasing moet bezinnen omtrent schade toegebracht aan partij

1 VHP Commewijne zal zich verzetten tegen positieverdelingDe VHP betreurt het via diverse persmedia kennis te moeten nemen van het eigendunkelijke optreden van haar vertegenwoordiger in het district Commewijne, Sheilendra Girjasing, vanwege diens vermeende ontevredenheid over de positionering van deelnemende G-7 partijen in het betreffende kiesdistrict bij de komende algemene verkiezingen. De VHP wenst te benadrukken dat, zoals in regels vastgesteld, partijaangelegenheden van welke aard dan ook uitsluitend binnen de daarvoor bestemde organen aan de orde dienen te komen ten einde langs de weg van overleg en dialoog tot een oplossing te worden gebracht.
Het doelbewust voorbijgaan aan deze fundamentele partijregels en het opzettelijk dwarsbomen van partijactiviteiten, zoals aangekondigd, geeft dan ook reden tot ernstige twijfel over de verbondenheid en loyaliteit van het lid aan de VHP. De VHP gaat in eerste instantie ervan uit dat zinloze emoties en een gedeeltelijk onvermogen tot ruimdenkendheid mogelijk reden kunnen zijn geweest voor de hoogst onfleurige opstelling van Girjasing. De partij roept derhalve het partijlid op zich te bezinnen op hetgeen zijn ondoordachte optreden teweeg heeft gebracht en dringt er bij hem op aan in het vervolg ratio en gezond verstand te laten prevaleren bij het bedenken van nieuwe strategiёn.

error: Kopiëren mag niet!