Leugen onderscheiden van waarheid

De jaarafsluiting van de NDP daags terug had als rode draad een gedeeltelijk waarheidsgetrouwe terugblik naar de hoogtepunten in 2014 en beloften – ook loze – voor de toekomst. Er zijn in elk geval twee momenten geweest waar men bedekt terechte zelfkritiek heeft geuit. Het gaat in deze om de jongerenvoorzitter en de DNA-voorzitter. De toespraak van deze twee partijgenoten gaven een meer genuanceerde kijk op meer dan 4 jaar NDP. Ze refereerden aan minpunten die zware tol hebben geëist. Beide personen waren in hun woordkeuze heel voorzichtig. Opvallend is dat bij de opvallende en serieuze speech van de jongerenvoorzitter, waar hij het had over ‘dienend leiderschap’ en het daadwerkelijk bestaan van armoede, een aantal NDP-toppers keek alsof men net door bijen was gestoken. Een aantal toppers, waaronder de voormalige OW-minister die voortijdig de hamer moest overdragen, keek naar links om het aangezicht van de altijd serieuze jongeman te negeren. De NDP-jongerenvoorzitter had het over storende, herhalende en misselijke fouten die ook door deze regering zijn gemaakt. Hij riep op om van een bepaalde attitude af te komen. De jongerenvoorzitter was onder de sprekers de enige met serieuze zelfkritiek. De jongerenvoorzitter bleef algemeen, maar het was duidelijk dat hij onder meer verwees naar de verspilling en de corruptie waaraan ook deze regering zich schuldig heeft gemaakt. De vorige regering heeft zich eraan schuldig gemaakt en deze regering heeft het spel geperfectioneerd en de meester overtroffen. Het is zeer schadelijk voor de NDP – als gekeken wordt richting de zwevende kiezer en de kritische NDP’er – dat een minister die zwaar onder vuur heeft gelegen voor openlijke en baldadige corruptie op zijn ministerie, parmantig plaats neemt naast de partijvoorzitter (en president(skandidaat)) van de NDP. De man zit alsof er niets is gebeurd, maar hij is door zijn voorzitter/de president afgezet van de stoel van OW-minister. Dat deed de partijvoorzitter/president om de meneer tegen zichzelf te beschermen, want wat hij deed, doet veel denken aan kleptomanie. De onrechtmatige en ondoelmatige bestedingen volgden in rap tempo alsof het leven van de minister ervan afhing. De minister begon vroeg en werd toen als een van de eersten afgezet. Deze greep paste de president toe om schade voor de partij te minimaliseren. De nieuwe OW-minister uit hetzelfde politieke huis deed voorkomen dat hij er was om alles weer te corrigeren. Onbeschaamde en openlijke corruptie van het formaat en het karakter waaraan zijn voorganger zich schuldig maakte, kwam er niet meer, maar het is onmogelijk om de zaak recht te trekken zonder de verdachtmakingen met stukken en al te laten onderzoeken. De zaak van de voormalige OW-minister, die naar verluidt nu voor generaties poen bij elkaar zou hebben geschraapt, is nooit door of vanwege de president (zijn partijvoorzitter) onderzocht. Nu wordt gezegd dat de president zijn bloedbroeder en loyale wapenkameraad financieel heeft beloond. In het plaatje waar de huidige president een tweede termijn krijgt, zal deze ex-minister belangrijk blijven; hij gaat immers ongevraagd het podium op. De financiële schade die de man heeft berokkend aan de staat is vele malen kleiner dan de man zelf in zijn partij. In de afgelopen 4 jaar is bewezen dat de huidige regeringsleider tot andere positieve zaken wellicht in staat is, maar niet het vermogen heeft om corruptie in te dammen waaraan een aantal intimi rondom hem zich schuldig heeft maakt. Over deze oneerlijke personen rondom de president had de geestelijke leider van de president het ook in de media. Het ongestraft en onbeschaamd laten voortgaan van openlijke wanbestedingen en onrechtmatige verrijkingen maakt van deze samenleving een maffiastaat. Een voorbeeld wat dit laatste betreft zijn de onsmakelijke zaken op het OM, de labiliteit van de pg, maar ook het aanhoudend bericht over geheimzinnige skalians die jarenlang illegaal goud blijven roven, zonder dat de pres zich eraan stoort. Er is op het podium verscheidene keren gevraagd naar nog 5 jaren regeermogelijkheid, maar het heeft er veel weg van dat nu men de zaak zal leeghalen. Een uitgenodigde gast had het over houtluizen. Met het bovenstaande is niet gezegd dat de huidige regering geen verworvenheden heeft. Er is een behoorlijk aantal zaken gerealiseerd, waartoe de durf en de wil bij de tegenhanger (NF) altijd heeft ontbroken. We denken met name aan de baanbrekende zaken op het sociale vlak, maar ook op het economische vlak. Er zijn verworvenheden, maar de grootste vijand is corruptie in al haar vormen en met het pronken van een daarvoor afgezette minister allernaast de president wordt geen goed sein gegeven. De parlementsvoorzitter liet in haar toespraak op gegeven moment de uitdrukking ‘wij die eerlijk bezig zijn’ vallen, waarmee zij zich probeerde te distantiëren van de oneerlijke politici die hoog in aanzien zijn (en zullen blijven) bij de president. Wat de corruptie betreft is na 1987 in beide grote politieke kampen bewezen dat er onwil en onvermogen is om deze grootste vijand aan te pakken. Op dat vlak heeft de kiezer wat deze twee grote kampen betreft geen keus te maken; hooguit is de ene een iets grotere corrupteling dan de andere. Als we het houden op deze twee kampen, dan zullen de beleidsmaatregelen een verschil moeten uitmaken. Daar zien we wel duidelijke verschillen. Op dit stuk zullen er veel loze beloften worden gedaan en die indruk ontstaat bij de agrarische minister – die nu hybride is (zowel PL’er als NDP’er) – die ook volgens partijgenoten te hoog draaft en te weinig doet. Op het NDP-podium is niet met vuil gesmeten, maar de leugens waren niet van de lucht. De kiezer zal geen goede keus kunnen maken als die de leugens van zowel coalitie als de oppositie niet kan onderscheiden van de waarheid. Aan u wordt een voorspoedig 2015 toegewenst.

error: Kopiëren mag niet!