‘Ontwikkeling binnenland ligt stil’

Ontwikkeling binnenland stilIn het afgelopen weekend was een delegatie van de BEP op werkbezoek in het Boven Suriname-gebied en wel voor politieke doeleinden. ‘De situatie die wij daar hebben aangetroffen, was alles behalve gezond en dus hemeltergend. Projecten in uitvoering liggen stil, zoals drinkwaterprojecten en overige projecten die te maken hebben met basisvoorzieningen en faciliteiten’, geeft BEP-topper Ronny Asabina aan tegenover Dagblad Suriname. Het overgroot deel van de dorpen in het gebied is al wekenlang in het donker. ‘De hoop begint men al op te geven, dat de kerstdagen en ‘oud op nieuw’ op een gepaste en gezonde wijze zullen worden doorgebracht. ‘Terwijl hier in Paramaribo een kolossale kerstboom als en voor vertier op kosten van de staat op het plein is geplaatst, zien wij dat dezelfde overheid duizenden landgenoten elektriciteit onthoudt. Slechts enkele dorpen kunnen zoals gebruikelijk van 19.00 uur – 23.00 over elektra beschikken’, geeft Asabina aan.
Leerkrachten uit diverse dorpen die de onderwijsakte op Atjonie volgen, moeten zelf voor transportkosten opdraaien. Deze variëren tussen de SRD200 en SRD 500 per maand. ‘Diverse pogingen om de regering zover te krijgen om tenminste voor een deel van het bedrag in te komen hebben, niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het project Naschoolse Opvang is vanaf de start van dit huidige schooljaar nog niet aangevangen in het gebied. Hetzelfde geldt ook voor Bigi Sma Skoro die op vijf verschillende locaties plaatsvond. Terwijl goede, kwalitatieve en gelijkwaardige basisgezondheidszorg als rode draad loopt door de Wet Nationale Basiszorgverzekering is er nog steeds geen zicht wanneer deze zorg ook beschikbaar en toegankelijk zal zijn voor de landgenoten in het achterland. De Wet Algemeen pensioen is vanaf gisteren operationeel en de goede bedoeling en voordelen van deze wet zullen de mensen van binnenland evenmin beleven’, schetst Asabina de situatie.
‘Hetgeen ons ook opviel, is dat de tarieven van openbaar vervoer nog steeds wurgend zijn, ondanks het feit dat de prijzem van benzine met meer dan 30% zijn gedaald. Toen de governmenttake in 2011 was verhoogd, zijn de prijzen van openbaar vervoer in het binnenland met ruim 30% gestegen. Wij merken niet dat de overheid hieraan iets doet’, gaat Asabina verder. ‘De president heeft het meermalen gehad over positieve discriminatie. En met mij hadden vele landgenoten gedacht dat de president bedoelde te zeggend dat kwetsbare en achtergestelde groepen en gebieden in het land een voorkeursbehandeling zouden krijgen. Integendeel merken wij dat deze groepen en gebieden er steeds bekaaid van afkomen of zo u wil met de gebakken peren zitten. Kortom plukken en beleven zij de wrange vruchten van het beleid. Wij zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat de overheid sociaalonrecht en sociale uitsluiting in de hand werkt en of voedingsbodem daarvoor creëert. Vooral een regering die niet ondanks, maar dankzij het binnenland haar bestaansrecht heeft. Een ding is zeker, het beleid naar het binnenland onder deze regering kunnen wij niet anders kwalificeren dan als te zijn “stank voor dank”.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!