Girjasing verzoekt Tjin Liep Shie tot actie over te gaan

Middels een schrijven verzoekt parlementslid Sheilendra Girjasing, korpschef Tjin Liep Shie om actie te ondernemen ten aanzien van de file vorming die ontstaan is in het verkeer te Meerzorg richting Paramaribo. Deze file is volgens Girjasing ontstaan sinds het openstellen van de Saronbrug en nadat er verkeerswijzigingen zijn doorgevoerd. Het gevolg is, zoals hij het aangeeft, dat Commewijne ‘terug bij af is’.
‘Ons heel levenspatroon moet worden aangepast. Indien wij op tijd op school en aan het werk willen zijn, moeten wij 2 uren van tevoren ons huis verlaten. Deze situatie deed zich ook voor toen Commewijne en Marowijne alleen te bereiken waren met de veerboot’, schrijft de parlementariër. Hoewel de politie hard haar best doet om het ongerief tot een minimum te beperken, moet gesteld worden dat zij niet in haar opzet slaagt, gaat Girjasing verder. In de brief wordt aan de korpschef voorgesteld om een verbindingsweg van ongeveer 40 meter te maken naar de Mangrovestraat waardoor het verkeer naar links, via de Mangrovestraat, langs het oude Bruynzeel, zijn weg kan vervolgen richting Latour. De argumentatie dat deze weg door een woonwijk loopt is, zo meent Girjasing, ‘niet van toepassing aangezien er grote economische activiteiten plaatsvinden in deze buurt en de internationale weg Meerzorg-Albina, dwars door woonwijken heengaat, bijv. Meerzorg- Tamanredjo’. Verder vraagt Girjasing dat, vanwege de enorme toegenomen verkeersintensiteit op de drukke kruispunten zoals bijvoorbeeld de Van ’t Hogerhuysstraat en Willem Campagnestraat, bij de voet van de J.A. Wijdenboschbrug, de kruising Molenpad en Zwartenhovenbrugstraat, een permanente politiebeambte ter plekke geplaatst wordt die gelijk kan inspelen indien een file dreigt te ontstaan. De reden hiertoe is dat men niet op een bepaalde hoek het verkeer overlaat aan een verkeerslicht, hetgeen tijdgebonden is, terwijl op een andere hoek, in dezelfde straat, een agent het verkeer regelt op basis van de verkeersintensiteit.

error: Kopiëren mag niet!