Stille loop voor kindermishandeling op kinderdag

Suriname c.q. Commewijne is in de afgelopen dagen opgeschrikt geworden door het geval van de 4-jarige Damiën Changu. In dit geval is er op een duidelijke manier sprake van kindermishandeling met zelf de dood tot gevolg. Om te benadrukken dat er wel degelijk sprake is van kindermishandeling in Suriname en te voorkomen dat zulks zich zal herhalen hebben wij als buurtbewoners gemeend een stille tocht te houden. Dit zal geschieden in samenwerking met het Bureau Externe Stage & Trainingen, die reeds in het kader van kinderrechten de kinderwandelloop en seminars organiseert. De loop is gepland voor vrijdag 5 december 2014 (kinderdag). De leerlingen van OS Meerzorg 2 (vanaf de vijfde leerjaar) zullen aan deze 2km loop participeren. Vandaar dat de start van deze loop ook bij de school begint. Aangetekend dient te worden dat vanwege de ernst van de zaak districtscommissaris Remi Polak uit zichzelf gemeend ook aan deze stille loop mee te doen.

error: Kopiëren mag niet!