Ramdjielal sleept VHP voor het gerecht

Anand Ramdjielal heeft middels een kort geding, zoals de voorzitter van het hoofdbestuur van de VHP hem had geadviseerd, de partij naar de groene tafel gesleept. Het kort geding wordt vandaag om 09:00 uur bij de rechter in het eerste kanton in behandeling genomen. “Op het partijcongres is gebleken dat men eerst de politieke manifestatie wilde afdraaien en dan pas mij het woord wilde geven. Jouw recht tot praten wordt de grond ingeboord. Ik ben de mening toegedaan, dat de besluiten die zijn genomen door het hoofdbestuur van de VHP, niet rechtsgeldig zijn. Het hoofdbestuur heeft onstatutair gehandeld door besluiten te nemen zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van de partijraad te hebben zoals de statuten dat voorschrijven”, zegt Ramdjielal in gesprek met Dagblad Suriname.
Een andere reden voor het aanspannen van het kort geding is volgens Ramdjielal dat conform de statuten van de VHP alleen gewone leden stemrecht hebben. De buitengewone leden hebben slechts een adviserende stem. Bij de stemming zijn besluiten genomen en goedgekeurd waarbij gewone en buitengewone leden meegestemd hebben. Er is dus geen onderscheid gemaakt tussen stemgerechtigden en niet-stemgerechtigden. “Het besluit is dus in strijd met de statuten, de partijrechtsregels”, zegt Ramdjielal. Ramdjielal zegt verder dat er dringende bepalingen zijn waar men als rechtspersoon bezittende entiteit met zijn handelen en nemen van besluiten rekening moet houden. Rekening houdende met de bepalingen in de grondwet, kieswet en kiesregeling zal de VHP in feite als een zelfstandige entiteit de verkiezingen moeten ingaan.
Het kort geding is naar zeggen van Ramdjielal aangespannen, zodat de VHP alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om overeenkomstig de regels te handelen. Concreet kan het besluit van het hoofdbestuur om een samenwerkingsovereenkomst met andere partijen aan te gaan, door de rechter worden vernietigd dan wel nietig worden verklaard. Momenteel typeert Ramdjielal de situatie als één van willekeur en eigenrichting. “Je gaat een besluit nemen en achteraf aan hogere statutaire organen goedkeuring vragen”, merkt Ramdjielal op. Hiermee doelt hij op de intentieverklaring die door de voorzitter van de VHP werd getekend met 6 andere partijen voor samenwerking op dr- en rr-niveau. Ramdjielal geeft aan dat dit kort geding niet is bedoeld om stemming te maken. “Het gaat bij mij niet om het scoren of aanhang te creëren. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Hoe democratischer men is binnen de staatsordening, hoe democratischer men het staatsbestuur kan verwachten. Als ze correct handelen naar de statutaire regelingen, zal ik de laatste zijn die zal schreeuwen”, aldus Ramdjielal.

error: Kopiëren mag niet!