Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg laat zich informeren over spoorlijn

Om hun onvrede en protest tegen de spoorlijn Paramaribo-Onverwacht in haar huidig concept kracht bij te zetten, hebben enkele organisaties en verenigingen besloten een gelegenheidsbundeling aan te gaan onder de paraplu van het Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg. Het gaat in deze om de bushouders (PL, PO, POB, PBO, POZ ), de taxihouders, winkeliers, pompstationhouders, autohandelaren, kleine en middelgrote ondernemingen (bakkerijen, autoreparatie zaken, stenenproducenten) en het Comité Behoud Woongenot Indira Gandhiweg West. Het plan zoals het nu op tafel ligt, is voor alle partijen onacceptabel, omdat het verregaande negatieve consequenties voor zowel de burgerij als het zakenleven zal inhouden. Dit, terwijl er voldoende alternatieven zijn om hetzelfde doel te bereiken. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met Eddy Jozefzoon om op donderdag 27 november 2014 een meeting te hebben, waarbij er nadere informatie zal worden verstrekt en van gedachte zal worden gewisseld met betrekking tot de onderhavige problematiek. “Wij zullen alle aan ons ten dienste staande middelen gebruiken om de beleidsmakers ervan te overtuigen dat door dit plan uit te voeren, veel leed en financieel/economische schade aan burgers en bedrijfsleven ontstaan”, aldus het Comité. “Verder weigeren wij te geloven dat zo’n gerenommeerde bank als de ING Bank Nederland, haar zegen zal geven aan een project waarbij duizenden burgers van dit land bijzonder zwaar getroffen zullen worden. Wij zijn overtuigd van de goede en oprechte wil van de beleidsmakers, om dit probleem samen met de stakeholders tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te brengen. Voor alle duidelijkheid stellen wij dat wij niet tegen een spoorlijn zijn, maar dan wel één met een geografische ligging een paar honderd meters naar het westen, waarbij de gehele verkeerssituatie langs de Indira Gandhiweg ongewijzigd kan blijven.”

error: Kopiëren mag niet!