Invoering van de BTW in Suriname, van uitstel komt geen afstel

Niet geheel toevallig, of juist wel, bevestigde de Surinaamse regering twee weken geleden dat zij in 2015 een systeem van Belasting over de Toegevoegde Waarde (ook wel BTW genoemd) zal
introduceren. Na lang uitstel, komt dus toch geen afstel. Dat de invoering van een BTW stelsel in Suriname onvermijdelijk is, is al enkele jaren duidelijk. De meeste landen in het Caribisch gebied hebben een BTW stelsel ingevoerd. Die landen ervaren dat de opbrengsten uit de BTW een flinke cash flow voor hun staatskas oplevert. Nu de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen fors teruglopen door de lage marktprijzen en de Surinaamse regering bovendien fors meer heeft uitgegeven dan er aan financiële middelen binnenkomt, is de invoering van de BTW serieuzer dan ooit. Met de verkiezingen in het vooruitzicht lijkt het er echter op dat de invoering van de BTW op het bordje van de volgende regering wordt gelegd.
Op basis van de eerste berichten is nog niet duidelijk hoe de nieuwe BTW-wetgeving eruit komt te zien. Dit roept diverse vragen op. Zijn er bijvoorbeeld vrijstellingen opgenomen? Is er differentiatie
aangebracht in de tariefstructuur? Hoe is rekening gehouden met de administratieve lasten verzwaring voor de (kleine) ondernemers? Maar nog veel belangrijker, hoe is de administratieve organisatie van de Belastingdienst voorbereid op haar toezichthoudende taak ten aanzien van de nieuwe BTW-wetgeving? Zoveel is duidelijk dat de BTW-wetgeving de huidige wet op de omzetbelasting zal vervangen.
Onder het huidige regime wordt omzetbelasting berekend over de ontvangen vergoeding voor de geleverde goederen en verrichtte diensten. Het tarief voor de levering van goederen bedraagt 10%
en voor het verrichten van diensten 8%. Onder de huidige wetgeving zijn levensmiddelen en etenswaren vrijgesteld van omzetbelasting. Naar verwachting zal dat onder de nieuwe BTW wetgeving anders zijn. Het zou redelijk zijn als de extra financiële last van de BTW voor
eindgebruikers wordt gecompenseerd op andere gebieden, bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting.
Ik acht mede daarom een brede hervorming van de Surinaamse wetgeving wenselijk en noodzakelijk. Het is duidelijk dat Suriname, net als vele andere landen, het enorme financiële belang van BTW
wetgeving onderkent. In Nederland, maar ook in het Caribisch gebied zijn de belastingopbrengsten uit de BTW één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de overheid. De introductie van nieuwe wetgeving vereist zorgvuldigheid. Juist omdat het gaat om wetgeving
die burgers en ondernemingen direct raakt in financieel opzicht. Ik hoop dat in de komende maanden details van de nieuwe BTW-wetgeving worden bekend gemaakt. Wellicht worden daarmee de meeste vragen beantwoord.
mr. Santosh Nandram
Santosh Nandram (fiscaaljurist), is BTW-inspecteur bij de Belastingdienst Amsterdam. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

error: Kopiëren mag niet!