Wat kunnen we leren van de Singapore rekendidactiek?

Singapore is een klein rotseiland dat voor zijn economie vrijwel volledig op kennis is aangewezen. Natuurlijke bronnen zijn er schaars en de ontwikkeling van de kennis is de enige mogelijkheid voor het land om economisch mee te doen. Het is dan ook te begrijpen dat de overheid 20 procent van het bruto nationaal product aan onderwijs besteedt. Ter vergelijking: in Nederland is dat percentage 5,1%. Het internationale gemiddelde is 5,8%
In Singapore scoren leerlingen al jaren in de top 3 van de wereld met hun rekenprestaties. China ( Shanghai ) is op de eerste plaats, Singapore op de tweede plek en op de derde plaats is dat China ( Hong Kong ). Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat het Singapore onderwijs alleen voor betere resultaten zorgt, wanneer deze gepaard gaat met intensieve scholing van leerkrachten. Leerkrachten in Singapore worden geacht 120 uur nascholing per jaar te volgen.
De internationaal bekende rekenexpert dr. Ban Har Yeap uit Singapore verbonden aan Nanyang Technological University in Singapore, heeft op 1 oktober 2014 in Utrecht, Nederland, een masterclass over rekenen–wiskunde verzorgd. In deze masterclass zijn de uitgangspunten van Singapore’s rekenen–wiskunde aan bod gekomen, waaronder de concrete, illustratieve en abstracte aanpak ( Concrete Pictoral Abstract), de nadruk op probleem oplossen en het werken met het strookmodel. Aan de hand van voorbeeldlessen worden leraren geleerd om de juiste vragen te stellen en gebruik te maken van het schoolbord en het rekenboek in de rekenles. Bij deze aanpak geeft men er de voorkeur aan om een onderwerp diepgaand te behandelen dan verschillende onderwerpen oppervlakkig. Het doet er niet toe met welke methode de leerkracht werkt, met deze kennis kan de leerkracht het reken – wiskundeonderwijs verbeteren. Deze aanpak versterkt de vaardigheden van de leerkracht om specifiek rekenconcepten voor meer leerlingen begrijpbaar te maken en verdieping te geven.
De Nederlandse reken–wiskundedocent drs. Kenneth Tjon Soei Sjoe heeft namens de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren ( SVWR ) geparticipeerd in deze masterclass. In de maand november 2014 vertoeft de heer Tjon Soei Sjoe in Suriname en zal de opgedane kennis met onze collega’s in Suriname delen. Dit zal hij doen middels het verzorgen van een lezing en het organiseren van een workshop. Met ondersteuning van Self Reliance wordt de lezing op woensdag 26 november 2014 gehouden in het auditorium van Self Reliance (start 19.00 uur , inloop 18.30 uur) en met medewerking van het IOL vindt de workshop plaats op vrijdag 28 november 2014 op het IOL. Deze is van 08.00 uur tot 13.00 uur.
Wat kunnen wij leren van de Singapore rekendidactiek? Als reken -wiskundeleraar/-leerkracht leert u hoe u uw rekenlessen kunt verrijken met de succesvolle elementen uit de “Singapore Methode”, met als gevolg aantrekkelijke rekenlessen, meer betrokken leerlingen/studenten, hogere opbrengsten en stimulering van probleemoplossend denken.
Zowel de lezing als de workshop is toegankelijk voor de reken-wiskundedocenten/-studenten van het IOL, docenten van pedagogische instituten, functionarissen van het Minov en overige belangstellenden. Opgave voor deelname aan de workshop kan geschieden bij de secretaris van de SVWR (S. Autar: [email protected]).
Ewald Levens (voorzitter SVWR)

error: Kopiëren mag niet!