Aanhangers Seeka geven groen licht voor onderhandelingen met Abop

De structuren van de politieke partij Seeka hebben op zondag de aanvulling van het bestuur bekrachtigd. Staande de vergadering werd het bestuur dan ook aangevuld tot 9 personen. Deze zijn Paul Abena (voorzitter), Oscar Flakkalobi (ondervoorzitter), Ingrid Bergstroom (secretaris), Franklin Misiekaba (penningmeester) en de commissarissen Ursila Kewal, Anoebkoemar Jamal, Maria Pradong, Jan Dehli en Samuel Jabini. De alv heeft eveneens groen licht gegeven om te onderhandelen over het al dan niet samengaan binnen A Combinatie en indien nodig met andere politieke partijen dan wel combinaties. Met deze ontwikkeling binnen Seeka gaat de partij volgens Abena een nieuwe fase in, waarbij hard werken vereist is om zetelwinst te kunnen behalen in 2015.
Paul Abena bedankte allen die hem als persoon hebben ondersteund en de leden voor het niet verlaten van de partij ondanks de moeilijke tijden binnen de organisatie. “So meni sma ben denki taki Seeka ben kaba a mundu” (velen dachten dat Seeka er niet meer bestond, red.), maar God zij dank, Seeka bestaat er nog.” De voorzitter hield de goed opgekomen achterban ook voor dat er veel en goed werk verzet is tijdens zijn periode als minister van Sport en Jeugdzaken en dat zijn aftreden niet het gevolg is geweest van mismanagement, maar omdat de partij geen enkele zetel heeft. Hij deed daarom een beroep op de structuren om zich ten volle in te zetten, zodat de partij bij de komende verkiezingen wel zetels kan behalen. Seeka vierde op 2 november bovendien haar 13-jarig bestaan. De voorzitter heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de afdelingsbesturen van Para en Brokopondo te installeren. Daarnaast zijn vier kernbesturen en de Vrouwenraad en Ouderenraad geheractiveerd.

error: Kopiëren mag niet!