Studielimieters Technologische Wetenschappen in onzekerheid

De herinschrijving van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) vindt plaats van 27 oktober tot 31 oktober. Enkele studielimieters verbonden aan deze faculteit geven aan dat zij zich nog niet kunnen inschrijven. Om zich te laten inschrijven dienen zij een toestemmingsbrief te hebben van de examencommissie. Deze toestemmingsbrief is nog niet verstrekt aan hen, waardoor zij zich niet kunnen inschrijven en in onzekerheid verkeren. Enkele van de studielimieters geven aan dat zij in de afrondende fase zitten en slechts hun thesis nog moeten verdedigen. Het gaat hier om studenten die zich in de periode 2009-2010 voor het eerst hadden ingeschreven. Het betreft dus studenten die reeds 5 jaren ingeschreven staan voor een studie van 3 jaren. De universiteit wil de studenten die veel te lang doen over een studie, afvoeren om meer plaatsen beschikbaar te hebben voor studenten die wel vlot mee kunnen met het programma. Een student geeft aan dat vooral de onzekerheid erg zwaar valt. “We worden van de examencommissie naar de administratie gestuurd en vandaar weer naar de studentencommissie. We willen gewoon zekerheid om te kunnen afstuderen.”
De voorzitter van de studentencommissie, Khalied Saboerali, geeft aan dat deze studielimieters de zaak eerst aan het bestuur van de universiteit moeten voorleggen. Saboerali vindt dat deze studielimieters bij de studentencommissie ook terecht kunnen om hun probleem uit te leggen. Saboerali laat weten dat als deze studenten bij de faculteit geen bevredigende oplossing kunnen vinden, zij beroep kunnen aantekenen bij het universiteitsbestuur. ‘We staan altijd open om ze aan te horen’, aldus de vertegenwoordiger van de studenten in het universiteitsbestuur. Als het gaat om een collectief probleem zal de studentencommissie deze studielimieters helpen om verder contact te leggen met de examencommissie, het bestuur van de faculteit en het bestuur van de universiteit.
AF

error: Kopiëren mag niet!