Grassalco in IGF Genève

Persbericht IGF     Grassalco participeerde aan vruchtbare IGF meeting in Geneve.1De tiende jaarlijkse vergadering van het Inter Governmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), die gehouden is van 20 tot 24 oktober op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland, is succesvol afgesloten. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt mede georganiseerd door United Nations Conference for Trade and Development (Unctad). Tijdens dit forum komen jaarlijks participanten vanuit ruim 55 landen (Afrika, Europa, Azië en Noord Amerika, Latijns Amerika en het Caribisch Gebied), bijeen om over ontwikkelingen binnen de mijnbouwsector te praten in het kader van duurzame ontwikkeling. Suriname is in 2013 gekozen tot voorzitter van dit mijnbouwforum. Glenn Gemerts, adviseur van NV Grassalco en huidige IGF-voorzitter, geeft aan dat het forum een groei doormaakt. In 2013 participeerden 45 landen. Dit aantal groeide in 2014 naar 55 deelnemende landen met ruim 280 participanten. De belangrijkste doelstelling van de bijeenkomst was het continueren van de uitvoering van een “mining policy framework” en het verder versterken van IGF. De thematische focus van de vergadering was gericht op sociale uitkeringen en betrokkenheid van de gemeenschap (community engagement), duurzame voordelen voor lokale gemeenschappen (local revenue engagement), operationele veiligheid, mensenrechten, onderwijs en de rol van vrouwen in de mijnbouwsector. Tevens is er een dag gewijd aan de kansen en bedreigingen binnen de artisanale en kleinschalige goudwinning. Er zijn vergelijkbare situaties in Afrikaanse landen als voorbeeld aangehaald. Glenn Gemerts benadrukte bij de opening van de jaarvergadering dat sociale uitkeringen en betrokkenheid van de lokale gemeenschappen in de mijnbouwsector onderwerpen zijn die wereldwijd steeds meer aandacht krijgen. Ook in Suriname houden diverse bedrijven rekening bij het opstellen van hun jaarbegrotingen met het uitvoeren van een gericht “corporate social responsibility” beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Visies en best practices IGF belangrijk voor Grassalco
Voor Sergio Akiemboto, directeur van Grassalco, was de deelname aan deze IGF-meeting van eminent belang voor het Staatsmijnbouwbedrijf. Grassalco is thans bezig met het opzetten van een “gravity concentration plant” voor het winnen van goud te Maripaston in het district Para. Daarnaast is in het district Brokopondo een steenslag productieplant opgezet en reeds in productie. Voor het staatsmijnbouwbedrijf zijn de visies en best pratices van andere lidlanden van IGF belangrijke meetinstrumenten. Grassalco heeft reeds een CSR-beleid opgesteld dat wordt geïmplementeerd in zowel Brokopondo als Para. Volgens Akiemboto levert het uitvoeren van dit beleid tastbare voordelen op voor zijn organisatie, alsook de lokale gemeenschappen. Om verder vorm en inhoud te geven aan het CSR-beleid wordt in samenwerking met het International Institute for Sustainable Development (IISD) een ‘water, energie, food (WEF) security pilotproject uitgevoerd. Dit moet gezien worden in het kader van duurzaamheid van de mijnbouwsector. De eerste bevindingen van het project werden gepresenteerd op het forum. Het streven is om met de behaalde resultaten op termijn, Suriname als voorbeeld te stellen voor de wereld.De delegatie van Suriname bestond uit: Glenn Gemerts (voorzitter van IGF/adviseur Grassalco), Sergio Akiemboto (president-directeur Grassalco), Rachel Koningsbloem-Pinas (senior corporate Image officer Grassalco tevens verantwoordelijk voor community engagement en communicatie binnen het Staatsmijnbouwbedrijf) en Nathalie Emanuels (manager van de Stichting Environmental and Mining Foundation(Semif)).

error: Kopiëren mag niet!