Directiewisseling Nameco

Zoals bij de opening van de nieuwe brug in het verlengde van de Indira Gandhiweg, de zogenoemde “Saronbrug”, door de directeur van Nameco, ing. Waldo Ramdihal, was aangekondigd, is op 9 oktober 2014 door de algemene vergadering van aandeel¬houders van de vennootschap besloten om per 1 november 2014 een nieuwe directie te benoemen. Serwan Sewnundun wordt de technisch directeur belast met de engineering en de technische uitvoering van projecten, terwijl Akushla Jodhabier – Ramdihal de financieel administratief directeur wordt. Dit laat de Nationale Metaal en Constructiemaatschappij NV (Nameco NV) in een persverklaring weten.
De huidige directeur Waldo Ramdihal, die inmiddels op 12 oktober 2014 zijn 80ste verjaardag herdacht, heeft Nameco sinds de oprichting 45 jaar terug geleid. Tijdens deze periode heeft Nameco grote infrastructurele werken uitgevoerd en is zo van grote betekenis geworden voor de gemeenschap en de economie. Daarbij is ook aan vele bedrijven in de sectoren bauxiet en aluinaarde, olie/brandstoffen, elektriciteit, landbouw (rijst, oliepalm en bacoven) en bouw en constructie een belangrijke bijdrage geleverd. Ramdihal blijft aan het bedrijf verbonden en wel per ingaande 1 november 2014 als president-commissaris. In die positie zal de nieuwe directie profijt blijven hebben van de kennis en ervaring die hij gedurende zijn meer dan 60-jarige professionele loopbaan heeft opgedaan. Ramdihal heeft er het volste ver¬trouwen in dat onder de nieuwe leiding het bedrijf aan zijn klanten diensten en werken van dezelfde kwaliteit zal blijven leveren.

error: Kopiëren mag niet!