De Nieuwe Leeuw Nickerie houdt bestuursverkiezing

Op zaterdag 1 september organiseerde de politieke partij De Nieuwe Leeuw een afdelingsbestuursverkiezing in Nickerie. Het afdelingsbestuur krijgt de coördinatie en leiding over alle kernen in het district. De vergadering hiertoe werd gehouden in de vergaderzaal van hotel Concorde. De 70 kernvoorzitters mochten uit hun midden zelf personen voordragen voor de 17 bestuursfuncties. De partij staat een verregaande vorm van interne partijdemocratie voor. Met uitzondering van het voorzitterschap zijn alle bestuursfuncties ingevuld. Voor de voorzitterspost zal een aparte verkiezing worden uitgeschreven, waarvoor de kernen zelf kandidaten mogen voordragen. Als interim voorzitter is daarom aangewezen dhr. J. Premchand. Volgens partijvoorzitter ir. Dharm Mungra is het belangrijk dat de afdelingsvoorzitter breed gedragen en geaccepteerd wordt. ‘Iets dat in het verleden niet het geval was toen de partij nog onder een andere naam in het district opereerde.’ Nickerie is het eerste district waar een afdelingsbestuur geïnstalleerd wordt, aangezien reeds in een vrij vroeg stadium van het conflict in de BVD  nagenoeg alle kernen de overstap naar DNL hebben gedaan.

error: Kopiëren mag niet!