Conceptvoorstel positieverbetering onderwijsinspecteurs

De Bond van Inspecteurs bij Onderwijs (BIO) en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling hebben het conceptvoorstel voor verbetering van de rechtspositie van onderwijsinspecteurs bijna afgerond. Onderwijsinspecteurs verdienen over het algemeen  minder dan de  leerkrachten over wie zij inspectie voeren. Dit heeft te maken met het feit dat de onderwijzersloonreeks voordeliger is dan de bureauambtelijke reeks, zegt BIO-voorzitter John Koorndijk. Een inspecteur in het basisonderwijs verdient met SRD 2.912 net zoveel als de glo-leerkracht met hoofdakte, die voor de klas staat. Dit betekent dat de inspecteurs in relatieve zin minder gewaardeerd worden, want zij hebben als bureauambtenaren een veel langere dagtaak, doordat zij van zeven uur ’s morgens tot drie uur ’s middags werken, terwijl leerkrachten van acht tot een uur ’s middags voor de klas staan. Daarnaast verliezen zij hun vakantiedagen, maar worden hiervoor niet terug vergoed. De enige compensatie die zij kregen voor de verminderde waardering was de 7,5 % toelage op het loon, die verwerkt was in de Aslas-regeling. Deze toelage is met de invoering van het Fiso komen weg te vallen.
Dezelfde onderwaardering valt ook waar te nemen bij de inspecteurs in het voj- en het vos-onderwijs.  Het concept zal door Minov worden doorgeleid naar Binnenlandse Zaken (Biza).  “Wij zijn nu in het proces waarin het voorstel informeel gaat langs alle desbetreffende overheidsinstanties om verrassingen te voorkomen.  Nagegaan wordt of het voorstel strookt met de vigerende ambtelijke regels en in hoeverre het voldoet aan de principes die gelden in het Fiso-beloningssysteem”, zegt Koorndijk.  De BIO-topper zegt dat indien dit voorstel wordt uitgevoerd, de onderwijsinspecteurs tegemoet mogen zien op een opkrikken van hun rechtspositie.  Koorndijk zegt dat hij vrijwel dagelijks wordt gebeld door onderwijsinspecteurs die willen weten hoe lang het nog zal duren voor de verbetering van hun positie een feit is. De slechte waardering van het beroep heeft in de laatste jaren geleid tot een leegloop op de afdelingen Inspectie bij het glo-, voj- en vos-onderwijs bij het Minov.

error: Kopiëren mag niet!