Politie Saramacca neemt 32 zangvogels in beslag

De politie van ressort Saramacca heeft op zaterdag 03 maart tijdens een reguliere controle 32  zangvogels in beslag genomen. Het gaat in deze om 5 stuks twa-twa, 8 stuks picolet en 19 stuks rowti.  De dader is woonachtig in Coronie. De vogels zijn hoogstwaarschijnlijk het land illegaal binnengebracht vanuit Guyana.
De inbeslagname werd gemeld door de gewestelijke politiecommandant van het ressort Saramacca. Conform de instructie van de procureur-generaal werd betrokkene aangehouden en in verzekering gesteld op de politiepost Groningen.
De vogels werden overgedragen aan de Dienst ´s Lands Bosbeheer, Afdeling Natuurbeheer (NB), voor verdere Justitiële afdoening. Gelet op het feit, dat het om wilde vogels ging, kreeg NB toestemming van het parket om de in beslag genomen vogels wederom in de vrije natuur los te laten. Deze werden losgelaten in Saramacca onder het toeziend oog van de politie.
Vanwege het onder zich hebben en/of vervoeren van bovengenoemde zangvogels tijdens het gesloten seizoen, heeft betrokkene zich hierbij schuldig gemaakt aan overtreding van de Jachtwet, het Jachtbesluit en de Wet Economische Delicten. Tevens is het vangen van twa twa’s gedurende het gehele jaar door verboden volgens het Jachtbesluit.
De afdeling NB doet op zangvogelliefhebbers een dringend beroep  om de Jachtkalender in acht te nemen bij het vangen. Deze is verkrijgbaar op de Afdeling Natuurbeheer van de Dienst ´s Lands Bosbeheer en het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer aan de Cornelis Jongbawstraat 10 – 14.

error: Kopiëren mag niet!