Patrick Kensenhuis: ‘Draai de SRD 50 cent government take terug’

‘Nu is het tijd dat de regering de government take gaat terugdraaien. Ze moeten dit deel, welke met SRD 50 cent omhoog was gegaan, afstaan. Wanneer we kijken naar de prijsverhogingen op dit moment en wij ook wel weten welke de relatie is op dit moment tussen benzineprijs en de prijzen in de winkel, dan kan het niet anders. ’  Dit is de mening van parlementariër Patrick Kensenhuis.
De politicus herinnert de president aan zijn belofte, gedaan op 25 februari dit jaar. De prijzen van eerste levensbehoeften zouden omlaag gaan. ‘De gemeenschap kan de prijzen niet meer aan! Er wordt minder benzine verkocht, omdat men niet meer kan kopen en de prijzen in de winkels zijn weer verhoogd. Het is noodzakelijk dat de regering nu het besluit neemt om de government take werkelijk terug te draaien.’ Tegelijkertijd zou de regering aan subject-  en objectsubsidie moeten doen.

error: Kopiëren mag niet!