Tweede Cicad-Adekus seminar: Sociaalmaatschappelijk en gezondheidsaspecten van drugs

In navolging van het eerste seminar, dat vorig jaar op dinsdag 21 juni is gehouden, is er gisteren een tweede seminar gehouden door de Adek-Cicad commissie getiteld ‘De Sociaalmaatschappelijke en Gezondheidsaspecten van Drugs. De Anton de Kom Universiteit van Suriname is vorig jaar een partnerschap aangegaan met de Cicad-organisatie, met als doelstelling het versterken van de capaciteiten van de mensen in de verschillende faculteiten op het vlak van onderwijs, onderzoek en andere activiteiten met betrekking tot drugspreventie.
Het tweede seminar ging volgens Cicad-Adekus-voorzitter Sherif Abdoelrahman vooral over de maatschappelijk gevolgen van drugsmisbruik, zoals het geweld dat ermee gepaard gaat, met name huiselijk geweld en geweld op straat. Ook de prostitutie en de mensenhandel zijn territoria geworden van drugsbaronnen. Wat de verslaafden, maar ook de handelaars bereid zijn te doen om die drugs te krijgen of te kunnen verhandelen. ‘We zien dus dat het misbruik van drugs of de handel in drugs vaak gepaard gaat met allerhande onwettige activiteiten die de stabiliteit van het land in gevaar brengt, zowel de economische als de politieke stabiliteit. Wie kent niet de wekelijkse beelden op tv van de geweldspiraal waarin het Mexicaanse grensstadje Tiaguna nabij de VS is beland. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in het Drugsmaster Plan 2011-2016! Krishna Hussainali-Mathoera, voormalig hoofd van de Justitiële Dienst van de Korps Politie Suriname, heeft gisteren daarover een presentatie geven. Vervolgens gaf  rechter Albert Ramnewash een uiteenzetting over de gerechtelijke aanpak van het drugsprobleem.
Preventie is dus een taak van de overheid, maar een steeds grotere rol spelen de NGO’s. De meeste ngo’s in drugspreventie en behandeling werken in Suriname vanuit een religieuze overtuiging. Hun activiteiten gaan van voorlichting en preventie tot opvang en behandeling, nazorg en re-integratie. Bishop Steve Meye gaf een presentatie over de opvang en begeleiding van drugsverslaafden vanuit religieus optiek. De behandeling en zorg zijn natuurlijk een essentieel onderdeel van de aanpak om de re-integratie te bewerkstellingen en terugval te voorkomen. Ricardo Haarloo belichtte de psychische gevolgen van drugsmisbruik. Tenslotte werd door Max Huisden het seminar afgerond met een presentatie over de toxicologische en fysiologische gevolgen van drugs tijdens zwangerschap.

error: Kopiëren mag niet!