Minister Biza heeft geen boodschap aan verzoek president AHKCO sleept Minov en Biza voor het gerecht

Na alle ambtelijke wegen in de afgelopen 4 jaar bewandeld te hebben, heeft de directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO), John Krishnadath, besloten om het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling voor de rechter te dagen. Het besluit hiertoe werd genomen nadat gebleken is dat ondanks ingrijpen van de kant van de president, ministeries waaronder Binnenlandse Zaken niet eens de moeite nemen om te reageren op brieven die het kabinet van de president namens de president aan hen richt. Nota bene brieven waarin termijnen genoemd worden waarbinnen de president een antwoord verwacht.
Krishnadath zegt dat hij de frustratie bij het kabinet kan begrijpen, omdat hij dit al vier jaren meemaakt. Niemand voelt zich verplicht om je als ambtenaar formeel te informeren over zaken jou betreffende. Je mag praten hoeveel je wil, maar het moment waarop je gaat schrijven, wordt men boos en vraagt je waarom je niet eerst ben komen praten. Maar dat men “ik wil bijna zeggen, men niet eens  het fatsoen heeft om te reageren op een schrijven uitgaande van de president die daarom vraagt… dat slaat alles”.
Krishnadath stelt dan ook dat het voor de zoveelste keer is dat men zijn grondwettelijk vastgelegd recht op informatie schendt. Hij weet absoluut niet waarom men bestaande regels niet toepast, meer vraagt hij immers niet. Wat het besluit tot procederen definitief maakte, was een schrijven richting de minister van Binnenlandse Zaken waaruit de onmacht en frustratie van het kabinet Administratieve en Bestuursaangelegenheden van de president bleek. Men betreurt het in dat schrijven dat door laksheid van Binnenlandse Zaken de Staat wederom in rechte zal worden aangesproken en verwijt hen tevens van dat inspanningen van de president bewust  gesaboteerd en ondermijnd worden. Met zo een bevinding van de kant van het hoogste ambtelijke beroepsorgaan, zegt Krishnadath, rest hem geen andere weg dan die van de groene tafel.

error: Kopiëren mag niet!