Majoor van politie blijft aangehouden

De majoor van politie H., te werk gesteld op het bureau De Nieuwe Grond, blijft in bewaring. Hij is ter zake verduistering aangehouden. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat gelden, die de politie voor onderzoek in beslag en in bewaring had genomen op het bureau, voor een deel zijn verdwenen. Het vermoeden bestaat dat deze politiefunctionaris het geld zou hebben verduisterd.
Advocaat Stanley Marica had ten voordele van zijn cliënt het verzoek tot uitvoering van art. 54a van het  Wetboek van Strafvordering ingediend bij  rechter-commissaris (rc). De advocaat had gevraagd om de aanhouding ongedaan te maken en de majoor voorlopig naar huis te sturen. De rc heeft inmiddels een beslissing genomen in deze zaak. Het verzoek van de raadsman is afgewezen. De politieman blijft in voorarrest.

error: Kopiëren mag niet!