Andre Misiekaba: ‘Mooie praatjes vullen geen gaatjes’

‘Mooie praatjes vullen geen gaatjes’, zei het NDP-assembleelid Andre Misiekaba gisteren in het parlement bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling. Middels zijn uitspraak wilde hij tot uitdrukking brengen dat slachtoffers van inbraak en roofovervallen beslist niet zitten te blindstaren op de cijfers en mooie praatjes die aangeven dat de criminaliteit in het land een dalende trend vertoont. De nare ervaringen en de emotionele schade die ze hebben geleden blijven hun levenlang in gedachten voortleven. Misiekaba zei met nadruk zich best wel in de schoenen van deze personen te kunnen plaatsen. Ondanks er sprake is van afname van de criminaliteit worden dagelijks  nog tal van personen overvallen en beroofd en voelen burgers zich nog steeds onveilig.
Misiekaba stelde voor dat er verbeterpunten moeten komen. Het assembleelid legde er de nadruk op dat de onderdirecteur Delinquentenzorg een veiligheidsplan heeft voorgesteld om detentiecentra extra te beveiligen. Misiekaba wilde heel voorzichtig uitdrukken dat het niet onwaarschijnlijk klinkt dat gevangenen uit de gevangenissen worden gelaten. Dit moet dus betekenen dat de detentiecentra niet optimaal en extra beveiligd zijn. Het voorstel voor extra beveiliging van detentiecentra ligt thans op tafel bij de regering. Volgens de NDP-topper is het een pure noodzaak dat het voorstel voor het extra beveiligen van alle plaatsen, waar gedetineerden verblijven, goed onder de loep wordt genomen en vervolgens ook als zodanig wordt uitgevoerd.
Asha Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!