Caricom Development Fund informeert Bouterse over stand van zaken

President Desiré Bouterse heeft op woensdag 1 februari op zijn kabinet ambassadeur Lorne McDonnough, CEO van het Caricom Development Fund ontvangen. President Bouterse ontving de verantwoordelijken van het Caricom Development Fund in het kader van zijn voorzitterschap van Caricom. Het Caricom Development Fund (CDF) is een financieel fonds dat technische en
financiële bijstand verleend aan achtergestelde landen, regio’s en sectoren binnen Caricom. De bedoeling is om ongelijkheden tussen de lidstaten weg te werken zodat het idee van de Caricom Single Market and Economy gerealiseerd kan worden. Caricom lidlanden betalen daarom onder andere contributie aan het Caricom Development Fund, zodat Caricom landen leningen of financiering kunnen aanvragen bij het fonds voor het uitvoeren van hun projecten. Daarnaast trekt het Caricom Development Fund financiële middelen aan vanuit andere regio’s zoals Zuid-Amerika, Europa en Azië, en middels afspraken met andere financiële instituten.
 
In het kader van Suriname’s voorzitterschap van Caricom werd president Bouterse gebrieft over de stand van zaken van het Caricom Development Fund en de uitdagingen waarmee het fonds kampt. Omdat Suriname het voorzitterschap draagt, kan zij een belangrijke sturende rol vervullen in het entameren van de problemen en het initiëren van oplossingen. De opkomende 23e Inter-Sessional van regeringshoofden van Caricom die in maart in Suriname plaatsvindt, is een van de mogelijke podia. Ook binnen de ministeriele en andere Caricom instituten speelt Suriname de komende periode een sturende rol.
 
Ambassadeur McDonnough informeerde de aanwezigen dan ook niet alleen over de werkzaamheden en uitdagingen van het fonds, maar maakte van de gelegenheid gebruik om president Bouterse en Suriname te verzoeken om van haar unieke relaties gebruik te maken om de fondswerving te versterken. Verder ging ambassadeur McDonnough in op de rol van Suriname binnen CDF en
benadrukte hij dat Suriname vanaf een vroeg tijdstip onder andere financieel stipt heeft bijgedragen aan het fonds. Bovendien heeft Suriname belangrijke vertegenwoordigende rollen ingevuld binnen de Board of Directors van het fonds. Momenteel is Carlo Ebecilio namens Suriname directeur van de More Developed Countries binnen de Board.
 
In 2012 wordt de eerste financiële cyclus van het Caricom Development Fund afgerond. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid voor Suriname, om als voorzitter van Caricom, actief betrokken te zijn bij de evaluatie en vervolgens bij te dragen aan de doelstellingen voor de 2e financiële cyclus.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!