Drie ministeries in actie voor verbeterde infrastructuur in Nickerie en omstreken

In een recent gehouden persconferentie in de districtszaal te Nieuw Nickerie hebben drie samenwerkende ministeries – Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Openbare Werken (OW) – de bewoners geïnformeerd over de verbeteringen in de natte en droge infrastructuur in het district.

Een van de belangrijkste mededelingen betrof de inzet van een mini graafmachine door het ministerie van Openbare Werken. Deze machine wordt gebruikt voor het onderhoud van lozingen en zal in alle ressorten van Nickerie worden ingezet, zo liet het districtshoofd van het ministerie van Openbare Werken in Nickerie Maheshwarpersad Badal weten. Het doel van deze inzet is onder andere om de afwatering te verbeteren en zo overstromingen en wateroverlast te voorkomen.

Het onderhouden van bermen, trenzen en lozingen in de westelijke districten/gebieden van het land, waaronder Nickerie , wordt recentelijk vaak gecoördineerd door de diverse commissariaten in samenspraak met de desbetreffende ministeries. De lokale bestuursorganen coördineren de onderhoudswerkzaamheden en werken waar nodig samen met de betrokken ministeries. 

Opmerkelijk is de belangrijke rol die districtscommissarissen spelen in het onderhoud van lokale gemeenschappen. Vaak nemen zij het initiatief om de wijken schoon en goed onderhouden te houden. Hun inzet en betrokkenheid zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het welzijn van de gemeenschappen.

De gezamenlijke inspanningen van de ministeries en de lokale besturen onderstrepen het belang van samenwerking voor de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur. Deze maatregelen zullen niet alleen de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzamere en weerbaardere omgeving.

error: Kopiëren mag niet!