EMA-bevindingen geven Ricky Stutgard gelijk

Microbioloog en voedseltechnoloog Ricky Stutgard heeft tijdens de Covid-19-periode herhaaldelijk betoogd dat de aanpak van de pandemie disproportioneel en misleidend was. Zijn mening, destijds genegeerd, wordt nu ondersteund door recente bevindingen van het Europees Medicijnen Agentschap (EMA). De EMA stelt expliciet, dat de Corona-vaccins uitsluitend zijn goedgekeurd voor individuele immunisatie en niet voor het beheersen of voorkomen van besmettingen. Dit ondermijnt de massale overheidscampagnes die benadrukten dat vaccinatie ook anderen zou beschermen.

Stutgard argumenteerde dat slechts 1,5% van de geïnfecteerden sterft aan het Corona-virus en dat strikte maatregelen de economie en maatschappij ontwrichten. Zijn standpunt lijkt terecht, gezien dat andere aandoeningen zoals hartaandoeningen en kanker aanzienlijk meer slachtoffers eisen zonder strikte maatregelen. De EMA gaat zelfs verder door te verklaren dat herhaalde blootstelling aan het virus de kans op infectie verhoogt, zelfs bij gevaccineerden.

Het rechtssysteem heeft echter nog niet volledig gereageerd op deze bevindingen. Stutgard verloor eerder een rechtszaak over de mondkapjesverplichting, ondanks zijn twijfels over de effectiviteit en noodzaak. De rechter baseerde zich op adviezen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) , die nu in twijfel worden getrokken door de nieuwe EMA-gegevens.

De situatie wordt nog ingewikkelder door de huidige toename van meldingen van bijwerkingen, die snel en vaak zonder sluitend bewijs aan de vaccins worden toegeschreven. Dit heeft geleid tot onzekerheid en bezorgdheid onder de bevolking. Experts benadrukken dat het cruciaal is om wetenschappelijk onderbouwde gegevens te verzamelen voordat definitieve conclusies worden getrokken.

De Surinaame regering moet nu verantwoording afleggen voor het opgelegde vaccinatiebeleid. De EMA-gegevens suggereren dat de bredere vaccinatiecampagnes, vooral voor mensen onder de 60 jaar die weinig risico lopen, onnodig en potentieel gevaarlijk waren. Bovendien werden bijwerkingen in de eerste 14 dagen na vaccinatie ten onrechte toegeschreven aan het virus, wat als frauduleus kan worden beschouwd.

error: Kopiëren mag niet!