DNA keurt Wet wijziging Deviezenregeling goed

De Nationale Assemblee heeft dinsdag de wet houdende de wijziging van de Deviezenregeling van 1947 met algemene (27) stemmen  goedgekeurd. De wijziging van de Deviezenregeling uit 1947 beperkt zich slechts tot drie artikelen. Het gaat om conflicterende bepalingen inzake het deviezenverkeer en de wisselkoers met relevante bepalingen van de Centrale Bankwet van 2022. 

De belangrijkste wijziging betreft de bepaling in de Deviezenregeling dat de President van de Republiek Suriname de wisselkoers vaststelt. Deze bepaling komt te vervallen. Volgens de Centrale Bankwet van 2022 stelt de Centrale Bank van Suriname de wisselkoersen voor het deviezenverkeer vast aan de hand van transactievolumes en -koersen van de deviezenbanken en wisselkantoren. De Centrale Bank van Suriname is belast met het bereiken en handhaven van prijsstabiliteit. Dit doet zij volgens de wet door het ontwikkelen en uitvoeren van monetair beleid, waar wisselkoersbeleid een integraal onderdeel van is.

De minimale wijziging van de Deviezenregeling stelt de Centrale Bank van Suriname in staat om haar officiële internationale reserves en wisselkoersbeleid effectief te beheren en onafhankelijk te voeren. 

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei tijdens de debatten begrip te hebben voor de roep van de zijde van de oppositie voor integrale wijziging van de Deviezenregeling van 1947, omdat die achterhaalde bepalingen bevat die van een andere tijd dateren. Er is echter nu niet gekozen voor integrale wijziging omdat er nog geen beleidskeuze is gemaakt over de richting en de toekomst van de Deviezen Commissie.

De keuze is om de Deviezen Commissie te laten blijven bestaan naast de Centrale Bank, of het te laten opgaan in de Centrale Bank van Suriname. Omdat deze beleidskeuze nog niet is gemaakt, heeft de regering besloten prioriteit te geven aan de minimale wijzigingen van de Deviezenregeling.

De minimale wijzigingen in de Deviezenregeling zijn echter noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Centrale Bank en de Deviezen Commissie met dezelfde set aan wettelijke regelingen werken.

error: Kopiëren mag niet!