Bushouders boos om uitspraken minister Ori

De Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) is boos om uitspraken van Onderwijs-minister Henry Ori gedaan in het Apintie televisieprogramma To The Point vorige week. Volgens de minister lijkt het erop dat de bus- en boothouders elke maand politiek bedrijven door druk uit te oefenen op de overheid voor betaling. Daartegenover staan er geen evenredige prestaties zijdens de bus en bootvervoerders. Minister Ori noemde de prestatie van de bus- en bootvervoerders zelfs 0,0. 

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) voelt elke maand de druk die op haar wordt uitgeoefend voor uitbetaling aan de schoolvervoerders op uiterlijk de 17e van de maand. Voor het ministerie is dit praktisch niet haalbaar, omdat daarbij het ministerie van Financiën en Planning betrokken is. 

Elke keer komt de schuld voor late uitbetaling bij OWC en dan wordt er gestaakt, met als gevolg dat schoolgaanden er de dupe van worden. 

Minister Ori had het in het televisieprogramma over het politiek doorbreken van de druk van OBS. In dat licht moet er een volledige reorganisatie komen bij het bus- en bootvervoer van Onderwijs. Er moet nu naar een nieuw systeem worden gegaan van een gegarandeerde en corruptievrije bus- en bootdienst. 

Onregelmatigheden

Vorig jaar juli had minister Ori in het parlement gezegd dat uit documenten die hij onder ogen heeft gehad, er sterke vermoedens zijn dat er bij het schoolvervoer onregelmatigheden plaatsvinden, die rieken naar corruptie en belangenverstrengeling. Ambtenaren van het ministerie en hun families zouden bushouders zijn en hun diensten aan het departement aanbieden. Het systeem is bovendien inefficiënt. Toen had minister Ori gezegd dat maandelijks SRD 34 miljoen wordt uitgegeven aan schoolvervoer over 745 trajecten. 

In kringen rond de OBS wordt gezegd. dat de bus- en bootvervoerders altijd het belang van de schoolgaande kinderen voor ogen houden. 

Onzin

Ondanks dat er structureel laat werd uitbetaald, werd er toch altijd nog gereden en gevaren. Daartoe werden brandstofkosten uit eigen zak voorgeschoten. Echter door de verhoogde kosten van alles in het land kunnen de schoolvervoerders zich dat niet langer meer permitteren. Vandaar dat het voor hen belangrijk is om tijdig uitbetaald te krijgen.

De beschuldiging van politiek bedrijven met het schoolvervoer vinden de bushouders onzin. 

SS

error: Kopiëren mag niet!