Weinig concreets over verbetering sociaal programma

Hoewel verbetering in de uitvoering van het sociaal programma opnieuw als een van de belangrijkste heikele punten wordt aangemerkt tijdens de evaluatie missie van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, de afgelopen week, is weinig duidelijk geworden hoe dit vraagstuk de komende periode ter hand zal worden genomen.  

Op de persconferentie afgelopen vrijdag als sluitstuk van het evaluatiebezoek van de IMF-technische missie over de voortgang van het programma van economisch herstel, hebben Financiën-minister Stanley Raghoebarsing en Anastasia Guscina van de IMF-technische missie niet concreet  aangeven hoe de aanhoudende klachten vanuit de samenleving over koopkrachtondersteuning voor zwakkeren in de samenleving, geadresseerd zullen worden. 

Al geruime tijd wordt vanuit de samenleving geklaagd dat de koopkrachtondersteuning niet terechtkomt daar waar die terecht moet komen. Velen die aanvragen hebben ingediend, beklagen zich erover dat zij nog steeds niet daarvoor in aanmerking zijn gekomen. Ook het bedrag van SRD 1.800 zou gelet op de prijsontwikkelingen nog meer ontoereikend zijn.

Verhoging “social spending”

IMF-missieleidster Anastasia Guscina stipte opnieuw aan dat ondersteuning van de allerzwaksten in de samenleving een belangrijk onderdeel is van het IMF-programma. De uitvoering hiervan dient niet alleen verbeterd te worden, maar ook de “social spending” (uitgaven) moet omhoog. Daarvoor moeten de overheidsinkomsten worden verbeterd. De koopkrachtversterking wordt betaald uit inkomsten van de overheid, voornamelijk met inkomsten uit btw

Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning hield het, zoals vaker het geval is op persconferentie, het bij woorden zonder onderbouwing met concrete data. Over de btw-inkomsten zegt hij dat de gestelde “targets” ruim zijn gehaald, zonder cijfers te noemen. Waar de tegenvallende overheidsinkomsten dan aan te wijten zijn wordt niet aangegeven. 

Suggestie wekken

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zouden ook goede vorderingen zijn geboekt met de uitvoering van het sociaal programma, maar welke die concreet zijn blijft onduidelijk. Door de president zou de opdracht zijn gegeven om opnieuw te kijken naar de hoogte van het koopkrachtversterking bedrag. De Financiën-minister zegt dat het bedrag van SRD 1.800 van meer dan 8 maanden terug dateert. Hij verduidelijkt dat daarin componenten zijn opgenomen voor ondersteuning voor onder andere basisgoederen, brandstof, stroom, water en kookgas.

De minister wekt de suggestie dat het bedrag bijgesteld zal worden. Over de vooruitzichten daarover zei hij niets. Wel verduidelijkte hij, dat de koopkrachtversterking van SRD 1.800 niet bedoeld is als inkomsten, maar een financiële ondersteuning aan de zwakkeren in de samenleving. Als je niet werkt, is dit bedrag niet voldoende om rond te komen, aldus Financiën-minister Raghoebarsing.

SS

error: Kopiëren mag niet!