Webpoll: Bescherming kwetsbare groepen bij stroomprijsverhoging

De recente stroomprijsverhoging heeft geleid tot ongerustheid over de impact daarvan op kwetsbare groepen in de samenleving. Om te peilen hoe de bevolking hierover denkt, heeft Dagblad Suriname een webpoll gehouden met de vraag: “Denkt u dat de Surinaamse regering genoeg doet om kwetsbare groepen te beschermen tegen de gevolgen van de stroomprijsverhoging?”

De resultaten zijn overduidelijk: 82% van de respondenten is van mening dat de regering niet genoeg doet. Dit suggereert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor meer overheidsmaatregelen om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de prijsverhoging.

Slechts 14% van de respondenten gaf aan dat ze geloven dat de regering voldoende doet. 5% had geen mening.

De pollresultaten tonen aan dat er een groot maatschappelijk onbehagen is over de mate waarin de regering kwetsbare groepen beschermt.  

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!